TÜBİTAK Personel Alımı

TÜBİTAK Ocak ayında 86 kişi personel alımı yapacaktır. Farklı branşlarda personel alımı gerçekleştirecek olan TÜBİTAK,  adaylardan KPDS, TOEFL gibi yabancı dil sınavlarına girmiş olmalarını isteyecektir. TÜBİTAK bu personel alımında da yine çok fazla sayıda kişiye iş istihdam edecektir.

ALINACAK PERSONEL SAYISI: 86 Kişi.

ALINACAK BÖLÜMLER

– Bilgisayar Mühendisliği,
– Bilgisayar Bilimi Mühendisliği,
– Yazılım Mühendisliği,
– Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği,
– Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği,

– Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
– Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
– Elektronik Mühendisliği,
– Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
– Telekomünikasyon Mühendisliği,
– Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,
– Uçak Mühendisliği,
– Yazılım,
– Matematik,
– İstatistik,
– Fizik,
– Endüstri Mühendisliği.TÜM ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

– Kamu haklarından mahrum kalmamış olmak,
– Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya tecil ettirmiş olmak,
– Herhangi bir sağlık sorunu olmamak ve daha birçok şart bulunmaktadır. Bu şartları ilk olarak yerine getirenlerin daha sonrasında kılavuzda yer alan KPDS, TOEFL gibi yabancı dil sınavlarına girmiş olmaları da gerekmektedir.BAŞVURU

Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden “Kariyer” başlığı altında bulunan “İş Olanakları” bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bu yöntem dışında yapılan hiçbir başvuru işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihi 27.01.2016’dır.

Başvuruların saat 17.00’a kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır. Başvuruda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilirler, ikiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BİLGEM

İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İlan No: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2

1) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.01/AR-GE Personeli (YGM):

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde gerçekleştirilen veri yönetimi, modelleme ve simülasyon, gerçek zamanlı uygulamalar vb. projelerde görev alarak proje yaşam döngüsü boyunca analiz, tasarım, yazılım geliştirme ve test süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine getirecek Ar-Ge Personeli (Yazılım Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 10

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimi Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

b) Tercih edilen nitelikler;

C/C++ gibi programlama dillerinden biri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

Nesne tabanlı analiz, tasarım ve programlama (OOA & OOD, OOP) konularına hakim olmak,

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgili olmak,

Gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS) için yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Temel SQL bilgisi sahibi ve veri tabanı uygulamaları geliştirmiş olmak.

2) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.02/AR-GE Personeli (RTOS):

İşin Tanımı ve Özellikleri

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri üzerinde koşacak sistem yönetim yazılımları geliştirme projelerinde görev alarak proje yaşam döngüsü boyunca analiz, tasarım, yazılım geliştirme ve test süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine getirecek tecrübeli Ar-Ge Personeli (Gerçek Zamanlı Yazılım Geliştirme Uzmanı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerden birini bitirmiş olmak,

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimi Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

b) Alanında 3 (üç) yıl ve üzeri yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak,

Gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS) için yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Nesne tabanlı analiz, tasarım ve programlama (OOA & OOD, OOP) konularına hakim olmak,

C/C++ programlama dilleri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

VxWorks işletim sistemi ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

Elektronik Harp (EH) uygulamalarında veya diğer askeri sistemlerde RTOS üzerinde sistem yazılımları geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

Yazılım testleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

3) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.03/AR-GE Personeli (YGM-GRF): İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde gerçekleştirilen Bilgisayar 3B Grafik Programlama (3D Computer Graphics Programming) projelerinde; analiz, tasarım, gerçekleştirme ve test faaliyetleri ile ilgili olarak kendine verilen görevleri yerine getirecek, doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinde yer alacak, Ar-Ge Personeli (Yazılım Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimi Mühendisliği

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

b) Tercih edilen nitelikler;

OpenGL ya da DirectX tecrübesine sahip olmak,

C ya da C++ programlama dili ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

CUDA/OpenCL vb. konusunda tecrübe sahibi olmak,

Paralel programlama konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,

İmge oluşturma yöntemleri (ışın izleme vb.) hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak.

4) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.04/AR-GE Personeli (RF-EM): işin Tanımı ve Özellikleri

Radar Sistemleri, RF Elektronik Taarruz Sistemleri, Anten Sistemleri, Elektromanyetik Sinyal Yayılımı konularında çalışarak, Elektronik sistemlerin tasarım ve geliştirme, analiz ve modelleme, test altyapıları geliştirme ve RF EH sistemleri için doğrulama faaliyetlerinde görev alacak; Proje yaşam döngüsü boyunca analiz, tasarım, geliştirme ve test süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine getirecek Ar-Ge Personeli (RF Elektronik Sistemler Modelleme, Geliştirme ve Analiz Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 18

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

b) Tercih edilen nitelikler;

Sistem/yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Elektromanyetik Teori, Sinyal İşleme, Anten Sistemleri ve Radar Sistemleri konularında bilgi sahibi olmak,

C ve C++ programlama dillerine hakim olmak,

MATLAB kullanarak model geliştirme tecrübesine sahip olmak,

FPGA, ADC, DAC vb. entegre devreler ve programlanmaları konularında bilgi sahibi olmak,

MATLAB/Simulink ve/veya C++ yazılımlarına, sinyal işleme algoritmalarını geliştirebilecek ve test edebilecek düzeyde hakim olmak,

Spektrum analizör, sinyal üreteci vb. laboratuvar cihazlarının kullanım tecrübesine sahip olmak,

Radar, Radar İkaz Alıcı ve Radar Karıştırıcı sistemlerinin çalışma algoritmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Radar sistemleri ve/veya RF Elektronik Taarruz ve/veya RF Elektronik Destek Sistemlerinin çalışma prensiplerine hakim; bu sistemlerle ilgili analiz, modelleme, tasarım veya geliştirme tecrübesine sahip olmak,

Analog/sayısal kontrol sistemleri ve/veya elektromanyetik konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Komuta kontrol sistemleri ve bunların karar mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak,

RF donanım çevrimde laboratuvarları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Çalışma konusu ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans / Doktora derecesine sahip olmak.

5) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.05/AR-GE Personeli (MEK-TM): işin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; geliştirilen elektronik ekipmanların mekanik tasarım, yapısal analiz ve mekanik bütünleştirme faaliyetlerini yürütecek, sonlu elemanlar modelini hazırlayacak, yapısal analizlerini gerçekleştirecek ve analiz raporlarını hazırlayacak, ilgili MIL- STD standartlarına göre çevresel testleri (titreşim, akustik, şok, ısıl denge/döngü, vb.) planlayacak, uygulayacak ve raporlayacak Ar-Ge Personeli (Mekanik Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlannın en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

Makine Mühendisliği

Havacılık ve/veya Uzay Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

b) Tercih edilen nitelikler;

Isıl tasarım, ısıl analiz ve akışkanlar dinamiği yazılımlarını kullanarak ısıl tasarım ve ısıl analiz yapabiliyor olmak,

Mekanik tasarım CAD yazılımları kullanarak mekanik tasarım ve/veya sonlu elemanlar

yazılımlarını kullanarak yapısal analiz ve/veya teknik resim, boyut ve geometrik

toleranslandırma ve/veya katı mekaniği ve mekanik titreşim konularında bilgi sahibi olmak,

Mekanik tasarım CAD yazılımları kullanarak mekanik tasarım ve/veya sonlu elemanlar

yazılımlarını kullanarak yapısal analiz ve/veya teknik resim, boyut ve geometrik

toleranslandırma ve/veya katı mekaniği ve mekanik titreşim konularında iş tecrübesine sahip olmak,

Catia, SolidWorks veya AutoCAD yazılımlarından en az birine hakim olmak,

Ansys veya Patran/Nastran analiz yazılımlarından en az birine hakim olmak,

Sonlu elemanlar teorisi, kompozit yapılar, elektronik kutulama ve mekanizmalar konusunda bilgi sahibi olmak,

Mekanik / Mekatronik tasarım, modelleme, prototipleme konularına hakim olmak,

Malzeme bilgisi ve talaşlı imalat konularına hakim olmak,

Isıl transfer analizlerini de göz önüne alarak tasarım yapma tecrübesine sahip olmak.

6) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.06/AR-GE Personeli (RF-TM):

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; geniş bant veya dar bant RF alıcıların, aşağı/yukarı kaydırıcıların ve gerekli olabilecek diğer RF/mikrodalga devre, modül veya bileşenlerin tasarımlarını yapacak, simülasyonlarını gerçekleştirecek, PCB üzerinde üretecek/ürettirecek, bu amaçla kullanılacak RF bileşenleri belirleyecek, RF bütçe analiz yapacak, geliştirilen RF devre,

modül veya bileşenlerin laboratuvar ekipmanları kullanarak testlerini yapacak ve RF parametrelerini belirleyecek, RF devre ve sistemlerin kalibrasyon süreç ve ihtiyaçlarım belirleyecek Ar-Ge Personeli (RF Mikrodalga Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 7

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlannın en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

b) Tercih edilen nitelikler;

RF/mikrodalga devre/modül/bileşen (RF sentezör, frekans çevirici, yükselteç vb. içeren RF devre tasarımı konularında (şema ve yerleşim) bilgi

RF modüllerin test ve doğrulamalarında bilgi sahibi olmak,

Çeşitli EM modelleme, analiz ve tasarım programlarını (CST, HFSS, vb.) kullanabilmek,

RF-MEMS ve temiz oda tecrübesine sahip olmak,

RF sentezör, frekans çevirici, PLL, Filtre ve yükselteçleri içeren RF devre tasarımlarında (şema ve yerleşim) tecrübe sahibi olmak,

RF modüllerin test ve doğrulamalarında tecrübe sahibi olmak,

Osiloskop, sinyal üreteci, spektrum analizör, network analizör gibi laboratuvar cihazlarını kullanabilmek,

Radar Sistemleri / RF Elektronik Taarruz / RF Elektronik Destek Sistemlerinin çalışma prensiplerine hakim olmak ve bu sistemlerle ilgili analiz, modelleme, tasarım veya geliştirme tecrübesine sahip olmak.

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; gerçek zamanlı koşturulması gereken algoritmaları kart üzerinde programlayacak, laboratuvara entegre edilen sistemlere yönelik arayüz donanımlarının geliştirilmesinde görev alacak, geliştirilen donanımlara yönelik olarak Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri için sürücü tasarlayacak, kullanıcı tarafından ihtiyaç duyulan Board Support Package (BSP) paketini geliştirecek, BSP konusunda kullanıcı desteğini verecek Ar-Ge Personeli (Gömülü Yazılım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimi Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

b) Tercih edilen nitelikler;

DSP, FPGA tabanlı kartlar, farklı şase mimarileri, gerçek zamanlı işletim sistemleri konularında temel bilgi birikimine sahip olmak,

C ve C++ programlama dillerine hakim olmak,

Windows veya Linux işletim sistemlerinde donanım sürücüleri geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

Bilgisayar mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,

Linux toolchain (gcc, gdb, make) kullanmış olmak,

Donanım şeması okuma konusunda bilgi sahibi olmak,

Windows veya Linux işletim sistemlerinde donanım sürücüleri geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

İyi derecede C, C++, orta derecede assembly (x86, x64, ARM, PPC) programlama dili tecrübesine sahip olmak,

PCI, PCI-Express, Ethernet, USB iletişim standartlan hakkında bilgi sahibi olmak,

Gömülü sistemlerde yazılım geliştirme ve debug faaliyetlerini yapmış olmak,

Radar sistemleri / RF Elektronik Taarruz / RF Elektronik Destek Sistemlerinin çalışma prensiplerine hakim; bu sistemlerle ilgili analiz, modelleme, tasarım veya geliştirme tecrübesine sahip olmak,

RF frekans bandında gerçek zamanlı çalışan kapalı döngü laboratuvar düzenekleri geliştirmiş olmak,

Sayısal Sinyal İşleme konusunda bilgi sahibi olmak,

MATLAB kullanarak Sinyal İşleme uygulamalarında çalışmış olmak.

8) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.08/AR-GE Personeli (SINM): işin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen EH sistem geliştirme projelerinde; sinyal işleme algoritmalarını tasarlayacak, geliştirecek, sinyal analizini ve sinyal analiz araçlarını geliştirecek, sistem testlerini uygulayacak tecrübeli Ar-Ge Personeli (Sinyal İşleme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 6

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

b) Alanında Yüksek Lisans ve/veya Doktora mezunu adaylar için 1 (bir) yıl ve üzeri, Lisans mezunu adaylar için 2 (iki) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;

Sayısal sinyal işleme (DSP) teorisine hakim olmak,

MATLAB/Simulink yazılımları gibi modelleme araçlarını etkin kullanabilmek

Radarların çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Radar ve Elektronik Harp Sistemlerinin çalışma prensipleri ve bunlarda kullanılan sinyal işleme algoritmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği anabilim dalında Yüksek Lisans ve/veya Doktora derecesi sahibi olmak,

Gerçek zamanlı sinyal işleme algoritmaları geliştirmiş olmak.

9) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.09/AR-GE Personeli (KÖ-EM):

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; Kızılötesi (KÖ) elektronik sistemlerinin geliştirilmesi, mevcut sistemlerin analizi ve KÖ görüntülemeli sistemlerle laboratuvar ve açık sahada iz bilgilerinin çeşitli sistemler vasıtasıyla ölçümü, ölçüm sonuçlarının analizi, algoritma tasarımı ve geliştirilmesi, sinyal analizi, EO/Kızılötesi sahne üretimi, sistem modelleme ve simülasyon çalışmalarında görev alacak Ar-Ge Personeli (Kızılötesi Elektronik Sistemler Modelleme, Geliştirme ve Analiz Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 8

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlannın en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

b) Tercih edilen nitelikler;

Sinyal işleme, imge işleme, bilgisayarlı görü ve örüntü tanıma konularında temel bilgi sahibi olmak,

Elektro-Manyetik Teori, Kızılötesi Teorisi, Elektro-Optik Sistemler ve uygulamaları, modelleme ve simülasyon konularında temel bilgi sahibi olmak,

Otomatik hedef tespit, izleme ve sınıflandırma konularında çalışmış ve/veya bilgi sahibi olmak,

Görünür ve Kızılötesi bantlarında imge pekiştirme, veri, öznitelik ve karar tümleştirme ve imge bölütleme konularında çalışmış ve/veya bilgi sahibi olmak,

KÖ ve UV ışıma (siyah cisim ışıması, radyometri), KÖ ve UV atmosferik iletim ve elektro-optik bileşenler (optik malzemeler, sezimciler) konularında bilgi sahibi olmak,

İmge oluşturma yöntemleri (ışın izleme vb.) hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,

Kızılötesi teorisi, kızılötesi iz ölçümü ve radyometrik kamera kalibrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

MATLAB ve/veya C/C++ programlama dillerini etkin kullanabilmek,

İşin Tanımı ve Özellikleri kısmında bahsedilen çalışma alanlarında Yüksek Lisans ve/veya Doktora derecesine sahip olmak.

İşin Tanımı ve Özellikleri

Hedef tespit/teşhis ve izleme tabanlı Elektronik Harp (EH) Sistemlerinin pedestal ve yönlendirme alt birimlerinin kontrol algoritmalarının tasarımında görev alacak Ar-Ge Personeli (Kontrol Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Makine Mühendisliği

b) Tercih edilen nitelikler;

EH sistemleri hakkında temel bilgi sahibi olmak,

Sistem geliştirme süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

MATLAB/Simulink modelleme ve simülasyon konularında bilgi sahibi olmak,

Hassas Yönlendirme ve İzleme (Pointing and Tracking) konularında tecrübeli olmak,

Kontrol kuramı ve mekatronik konularında tecrübeli olmak,

İşin Tanımı ve Özellikleri kısmında bahsedilen çalışma alanlarında Yüksek Lisans ve/veya Doktora derecesine sahip olmak.

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; güç kaynağı/güç dağıtım birimi ve/veya motor sürücü/kontrol birimi ürün gerçekleştirme konusunda tasarlanan devrelerin oluşturulan test prosedürlerine göre test koşullarını oluşturacak ve uygulayacak, ortaya çıkan ürünün performans metriklerini oluşturarak gerekli ürün dokümantasyonunu hazırlayacak tecrübeli Ar-Ge Personeli (Analog Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

b) Alanında Doktora mezunu adaylar için 1 (bir) yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans/Lisans mezunu adaylar için 2 (iki) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;

Donanım geliştirme ve üretim konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İşaret Bütünlüğü (Signal Integrity) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Baskı devre tasarımında; EMI/EMC, çevresel testler vb. başlıklarda tecrübe sahibi olmak,

Altium, ORCAD, Protel, Cadence vb. CAD araçlarında ürün geliştirmiş olmak,

HyperLynx, Ansys, Spice vb araçlarla ürün geliştirmiş olmak,

Yüksek performanslı analog, baskı devre tasarımı yapmış olmak,

AC/DC ve DC/DC çevirici topolojileriyle ilgili devre tasarımı yapmış olmak,

Motor sürücü devreleri tasarlamış olmak,

Osiloskop, sinyal üreteci, elektronik yük, lojik analizör gibi laboratuvar cihazlarını kullanabilmek.

12) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.12/AR-GE Personeli (STM):

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; sayısal devre tasarımları yapacak Ar-Ge Personeli (Sayısal Devre Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

b) Tercih edilen nitelikler;

İşaret Bütünlüğü (Signal Integrity) konusunda bilgi sahibi olmak,

Altium, ORCAD, Protel, Cadence vb. CAD araçlarını kullanabiliyor olmak,

Verilog HDL bilgisine sahip olmak,

Xilinx ISE, Modelsim vb. sayısal tasarım ve test araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

Donanım geliştirme ve üretim konularında bilgi sahibi olmak,

PCIe, TCP-IP, SATA vb. protokoller hakkında bilgi sahibi olmak,

Sinyal işleme algoritmalarının sayısal devrelere dönüştürülmesi konusunda çalışmış olmak,

Yüksek performanslı sayısal devre, baskı devre tasarımı yapmış olmak,

Hyper HyperLynx, Ansys vb araçlarla ürün geliştirmiş olmak,

CPU, FPGA, ADC, DAC vb. entegre devreler hakkında bilgi sahibi olmak,

Altium, ORCAD, Protel, Cadence vb. CAD araçlarında ürün geliştirmiş olmak,

Osiloskop, sinyal üreteci, lojik analizör gibi laboratuvar cihazlarını kullanabilmek.

13) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.13/AR-GE Personeli (KÖ-İK):

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde çeşitli platformların kızılötesi (KÖ) elektronik harp (EH) açısından ısı dağılımı, ısı transferi, güneş ışıması gibi etkilerinin hesaplanmasına yönelik olarak çalışabilecek; laboratuvar ve açık sahada gerçekleştirilecek ölçüm, analiz ve modelleme çalışmalarında görev alacak Ar-Ge Personeli (Kızılötesi İz Kestirim Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

Makine Mühendisliği

Fizik

Fizik Mühendisliği

b) Tercih edilen nitelikler;

Isı transferi ve akışkanlar mekaniği hakkında bilgi sahibi olmak,

Elektro-Manyetik Teori, Elektro-Optik Sistemler ve Uygulamaları, modelleme ve simülasyon konularında temel bilgi sahibi olmak,

ANSYS FLUENT, SPACECLAIM vb. Isı transferi ve akışkanlar mekaniği alanında hesaplamaların yapılabilmesi amaçlı kullanılan yazılımları etkin kullanabilme tecrübesine sahip olmak,

MATLAB ve/veya C/C++ programlama dillerini etkin kullanabilme tecrübesine sahip olmak.

İşin Tanımı ve Özellikleri

Kızılötesi (IR) ve Morötesi (UV) bandında çalışan elektro-optik sistemlerin tasarım ve geliştirilmesinde öncül görev alacak ve bu konuda İLTAREN bünyesindeki faaliyetleri ve teknik ekibini yönlendirecek/yönetecek tecrübeli Ar-Ge Personeli (Optik/Optomekanik Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Fizik

Fizik Mühendisliği

b) Alanında 2 (iki) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;

KÖ ışıma kuramı (siyah cisim ışıması, radyometri), elektro-optik bileşenler (optik malzemeler, sezimciler) hakkında bilgili olmak,

Zemax vb. Optik tasarım araçlarının kullanımda tecrübe sahibi olmak,

Opto-mekanik tasarım konusunda tecrübeli olmak,

Modelleme ve simülasyon konularında temel bilgi sahibi olmak,

Bahsedilen çalışma alanlarında laboratuvar tecrübesine sahip olmak,

MATLAB ve/veya C/C++ programlama dillerinde bilgi sahibi olmak,

Bahsedilen çalışma alanlarında Yüksek Lisans ve/veya Doktora derecesine sahip olmak.

15) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.15/AR-GE Personeli (SİS):

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; sistemlerin sistem/donanım mimarilerinin tasarımım yapacak, donanım bileşenlerinin teknik özelliklerini belirleyecek ve ilgili süreçlerde görev alacak tecrübeli Ar-Ge Personeli (Sistem Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

b) Alanında 3 (üç) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;

Mekatronik sistemlerin kontrolü konusunda tecrübe sahibi olmak,

C ve C++ programlama dillerine hakim olmak,

MATLAB ve/veya Simulink ortamlarında model geliştirme tecrübesine sahip olmak,

Sistem geliştirme projelerinde görev almış olmak,

.NET uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

16) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.16/AR-GE Personeli (LAS):

İşin Tanımı ve Özellikleri

Kızılötesi (KÖ) bandında çalışan lazerleri ve/veya doğrusal olmayan optiğe dayalı dalga boyu çevirim cihazlarını geliştirecek, KÖ bandında çalışan lazerlerin ve/veya doğrusal olmayan optiğe dayalı dalga boyu çevirim cihazların performans modellerini geliştirecek, KÖ bandında çalışan sistemlerin performans değerlendirmeleri için düzenekler geliştirecek tecrübeli Ar-Ge Personeli (Lazer Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Fizik

Fizik Mühendisliği

b) Alanında 3 (üç) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;

İşin Tanımı ve Özellikleri kısmında bahsedilen çalışma alanlarında tecrübe sahibi olmak,

Lazer ve/veya doğrusal olmayan optiğe dayalı dalgaboyu çevirim cihazlarının geliştirilmesi veya optik cihazların mekanik aksamlarının geliştirilmesi alanlarında deneysel veya teorik kapsamda tecrübeye sahip olmak,

Sinyal işleme, ısıl analiz veya KÖ sistemleri modelleme konularında tecrübeye sahip olmak.

17) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.17/AR-GE Personeli (UMKM): işin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde gerçekleştirilen projelerde; farklı tipteki platformların hareket modellerini geliştirerek simülasyonlarını gerçekleştirecek, bu doğrultuda projelerin yaşam döngüsü boyunca analiz, tasarım, yazılım geliştirme ve test süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine getirecek, uçuş mekaniği, güdüm, kontrol ve seyrüsefer konularında çalışacak Ar-Ge Personeli (Uçuş Mekaniği ve Kontrol Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlannın en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerden birini bitirmiş ya da 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz bitirebilecek durumda olmak,

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

b) Tercih edilen nitelikler;

Altı (6) serbestlik dereceli hareket dinamiği konusunda bilgi sahibi olmak,

Farklı tipte hava platformlarının hareketinin modellenmesi konusunda bilgi sahibi olmak,

Matlab/Simulink ortamında yazılım/model geliştirme deneyimine sahip olmak,

C/C++ gibi programlama dillerinden biri ile yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak.

18) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.18/Teknik ve Destek Personeli (KGS):

İşin Tanımı ve Özellikleri

Kalite güvence açısından sorumlu olacağı projelerde kalite güvence faaliyetlerini sözleşme, ilgili süreçler ve proje planlarına uygun olarak yürütecek, kurumda uyulması gereken /gerekecek ulusal ve/veya uluslararası yönetim sistemleri standartları/modelleri ve kurum gereksinimleri doğrultusunda İLTAREN Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesine destek olacak, sorumlu olacağı projelerin Kalite Güvence Planlarını hazırlayacak ve idame ettirecek, proje faaliyetlerini sözleşmeye, ilgili proje planlarına ve süreçlere uygun şekilde denetimler ve gözden geçirmelerle izleyerek objektif olarak değerlendirecek, değerlendirmeler sonucunda tespit edilen

hususların yönetilmesini sağlayacak tecrübeli Teknik ve Destek Personeli (Kalite Güvence Sorumlusu) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar Bilimi Mühendisliği

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Fizik

Fizik Mühendisliği

Matematik

Matematik Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

b) Proje kalite güvence alanında 2 (iki) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;

ISO 9001, NATO AQAP-160, NATO AQAP-2110, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288 ve MIL-STD 498 ve CMMI-DEV modeline hakim ve bunları savunma sektörü sistem/yazılım geliştirme organizasyonlarında/projelerinde uygulamış olmak,

Proje kalite güvence planlaması yapabilecek ve işletebilecek yetkinlikte olmak,

Kalite yönetim sistemi, kalite yönetim süreçleri ve süreç yönetimi ile ilgili eğitim almış ve tecrübe sahibi olmak,

Mühendislik ve yönetim iş süreçlerine ve bunların sürekli iyileştirilmesine ilgi duymak,

Sözlü ve yazılı iletişim becerisi ile ikna kabiliyetine sahip olmak,

Dokümantasyon, sunum ve temsil becerilerine sahip olmak.

19) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.19/Teknik ve Destek Personeli (KYS):

İşin Tanımı ve Özellikleri

Konfigürasyon yönetimi açısından sorumlu olacağı projeler kapsamında konfigürasyon yönetimi (KY) faaliyetlerini sözleşme, ilgili Konfigürasyon Yönetimi Süreci ve proje planlarını esas alarak yürütecek, projelerin Konfigürasyon Yönetim Planlarını hazırlayacak/idame ettirecek ve planlara uygun olarak konfigürasyon yönetimi faaliyetlerini yürütecek, ürün gelişimi sürecinde konfigürasyon öğelerine önerilen değişiklik isteklerini kapatılana kadar takip edecek, proje KY kütüphanesinin oluşturulması, idamesi, erişim ve kontrolünü sağlayacak Teknik ve Destek Personeli (Konfigürasyon Yönetim Sorumlusu) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar Bilimi Mühendisliği

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Matematik

Matematik Mühendisliği

b) Konfigürasyon yönetimi konusunda 1 (bir) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;

Konfigürasyon yönetimi ve süreçleri ile ilgili eğitim almış olmak,

MIL-STD 973 ve/veya ANSI/EIA 649 standartlarına hakim olmak, savunma sektörü sistem/yazılım geliştirme projelerinde uygulamış olmak,

ISO 9001, NATO AQAP-160, NATO AQAP-2110, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288, standartlarına ve CMMI-DEV modeline hakim olmak,

TFS, SVN, JIRA vb. konfigürasyon yönetimi araçlarını yönetici seviyesinde kullanabilmek,

Projelerin konfigürasyon yönetimi sistemi otomasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak, ilgili yazılım araçlarını kullanmış, otomasyonda uygulamış olmak.

Proje konfigürasyon yönetim planlaması yapabilecek ve işletebilecek yetkinlikte olmak,

Dokümantasyon, sunum ve temsil becerilerine sahip olmak.

20) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.20/Teknik ve Destek Personeli (BSU)

İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde Bilgi Sistemleri faaliyetlerini yürütecek, proje faaliyetlerinin yürütüldüğü ilgili sistemlerin ve altyapıların kurulum ve yönetiminde görev alacak, Proje geliştirme ortamı üzerinde çalışan portali yönetecek, proje çalışmalarında kullanılan konfigürasyon yönetimi araçlarının sistem yönetiminde görev alacak, projeler kapsamında ihtiyaç duyulan Linux sistemleri yönetecek, projelerde bilgi güvenliğinin sağlanması ve yeni nesil güvenlik duvarının yönetiminde görev alacak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda yürütülen faaliyetlerde çalışacak tecrübeli Teknik ve Destek Personeli (Bilgi Sistemleri Uzmanı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

a) Yükseköğretim kuramlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimi Mühendisliği

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Endüstri Mühendisliği

Fizik

İstatistik

Matematik

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

b) Alanında 3 (üç) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;

Proje geliştirme ortamı üzerinde çalışan Microsoft Sharepoint Server’ın yönetimi ve portal geliştirme konusunda çalışmış olmak,

Projelerde kullanılan konfigürasyon yönetimi araçlarını (Microsoft Team Foundation Server, SVN, IBM Jazz vb.) kullanabilmek ve sistem yönetimi konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olmak,

Linux sistem yönetimi konusunda çalışmış olmak,

Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (Next Generation Firewall) yönetimi, konfigürasyonu ve problemlerin giderilmesi konusunda çalışmış olmak,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda çalışmış olmak,

21) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.21/AR-GE Teknisyeni (TEK-ELN) İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; cihaz, bileşen, PCB üretimi kapsamında montaj, kurulum, kablaj üretimi ve testi, bileşen tedariki ve envanter takibi, geliştirilen sistemlerin laboratuvar ve saha testlerini gerçekleştirecek, ürün geliştirme, ölçüm, sinyal ve veri analizi, entegrasyon ve kullanıcı/saha destek çalışmalarında görev alacak Ar-Ge Teknisyeni (Elektronik Laboratuvar Teknisyeni) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının en az 2 (iki) yıllık ön lisans eğitimi veren Elektronik, Elektrik- Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Elektronik ve Otomasyon, Kontrol ve Otomasyon bölümlerinden birini veya Astsubay Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi programını bitirmiş olmak,

b) Tercih edilen nitelikler;

Radar/Elektronik Harp/Elektronik İstihbarat alanında çalışma tecrübesine sahip olmak,

Kızıl Ötesi (KÖ) Sistemler ile ilgili bilgi sahibi ve saha tecrübesine sahip olmak,

Baskı devre araçları ile ilgili mesleki tecrübeye sahip olmak,

Altium, Mentor Graphics ve benzeri programlardan en az birini kullanabilmek,

Test ve ölçüm cihazları (multimetre, osiloskop, spektrum analizör, network analizör, vb.) kullanım tecrübesine sahip olmak,

Elektronik malzeme bilgisine sahip olmak,

Lehimleme ve teknikleri ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

Arıza bulma ve onarım tecrübesine sahip olmak,

Temel MS Office uygulamalarına (MS Word, MS Excel) hakim olmak,

Seyahat engeli olmamak,

Tatbikat ve saha tecrübesi olmak,

Okuduğunu anlayacak seviyede teknik İngilizce bilmek,

B sınıfı ehliyete sahip olmak.

22) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.22/AR-GE Teknisyeni (TEK-BD): işin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; geliştirilen baskı devre kartların tasarımında tasarım mühendislerine destek olacak, baskı devreleri üretime hazır hale getirme faaliyetlerinde görev alacak tecrübeli Ar-Ge Teknisyeni (Baskı Devre Teknisyeni) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kuramlarının en az 2 (iki) yıllık ön lisans eğitimi veren Elektronik, Elektrik- Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon bölümlerinden birini veya Astsubay Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi programını bitirmiş olmak,

b) Alanında 3 (üç) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;

Altium, Mentor Graphics ve benzeri programlardan en az birini kullanabilmek.

23) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN/2015-2.23/AR-GE Teknisyeni (TEK-BS): İşin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde Bilgi Sistemleri kapsamında destek faaliyetlerini yürütecek, ilgili sistemler ve altyapılar ile proje faaliyetlerinin ihtiyaç duyduğu sunucu ve depolama sistemlerinin kurulum ve yönetiminde görev alacak, projelerin ihtiyaç duyduğu sanallaştırma ve yedekleme çalışmalarını yürütecek tecrübeli Ar-Ge Teknisyeni (Bilgi Sistemleri Teknisyeni) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

a) Yükseköğretim Kurumlannın ön lisans eğitimi veren Bilgisayar, Bilişim, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, İnternet ve Ağ Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Konuyla ilgili olarak 3 (üç) yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmak,

c) Tercih edilen nitelikler;

Microsoft 2008 ve 2012 Sunucu (Server), depolama (Storage) ürünleri kurulum ve yönetimi konularında çalışmış olmak,

Ağ anahtarlama ve yönlendirme cihazları, kablosuz ağ cihazları kurulumu, yönetimi ve izleme yazılımları konularında çalışmış olmak,

Sanallaştırma teknolojileri (VMware) konusunda çalışmış olmak,

Symantec Backup Exec ile kurumsal seviyede yedekleme stratejilerinin belirlenmesi, yönetilmesi ve kontrolü konusunda çalışmış olmak,

Teknik doküman ve kılavuz hazırlama becerisine sahip olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak, Ar-Ge Personeli İçin;

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + —– ——————————————————- >3,20

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Teknik ve Destek Personeli İçin;

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + —– ——————————————————- > 3,00

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

(Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.)

f) Ar-Ge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak. (100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

g) Ar-Ge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak. (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)

h) Ar-Ge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda mezun olacak adayların son 1 (bir) ay içinde alınmış transkriptlerindeki not ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında Lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

i) Önlisans mezunu Araştırma Teknisyeni alımlarında yukarıdaki formüle bakılmaksızın adayların 4,00 üzerinden en az 2,80 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. (100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

j) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. *** (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz.) Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1 ” koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2 ” koşulu geçerlidir.

*** Ar-Ge Teknisyeni ilanları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.

: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test : First Certificate in English : Certificate in Advanced English : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

i. Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden “Kariyer” başlığı altında bulunan “İş Olanakları” bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bu yöntem dışında yapılan hiçbir başvuru işleme alınmayacaktır.

ii. Son başvuru tarihi 27.01.2016’dır. Başvuruların saat 17.00’a kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

iii. Başvuruda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilirler, ikiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

iv. Ar-Ge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

v. Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (i) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

vi. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

vii. İlk aşamada Ar-Ge Personeli ile Teknik ve Destek Personeli pozisyonları için iş başvurusunda bulunan adaylar, İş Başvuru Sisteminde beyan ettikleri bilgilere göre değerlendirileceklerdir. Bu değerlendirme neticesinde, ikinci aşamada “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar adaydan aşağıdaki belgeleri İş Başvuru Sistemine yüklemeleri talep edilecektir. Adayların aşağıdaki belgeleri hazır bulundurmaları ve talep edilmesi durumunda 2 işgünü içinde İş Başvuru Sistemi’ne eklemeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması veya belirtilen süre içinde İş Başvuru Sistemine yüklenmemesi durumunda başvuru tekrar değerlendirmeye alınmayarak geçersiz sayılacaktır. Geçersiz sayılan başvuruların yerine sıradaki adaylarla iletişime geçilecektir.

S Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı)

S Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı)

S Nüfus Cüzdanı

S Diploma/Çıkış Belgesi -Lisans ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi) veya 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten yazı.

S Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi (Öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar için genel not ortalamasını gösterir son 1 (bir) ay içinde alınmış belge)

S Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış)

S Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü

S Askerlik durumunu gösterir belge

viii. İlk aşamada Ar-Ge Teknisyeni ilanına iş başvurusunda bulunan adaylar, İş Başvuru Sistemine beyan edilen bilgilere göre değerlendirileceklerdir. Bu değerlendirme neticesinde, ikinci aşamada “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (i) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar adaydan aşağıdaki belgeleri İş Başvuru Sistemine yüklemeleri talep edilecektir. Adayların aşağıdaki belgeleri hazır bulundurmaları ve talep edilmesi durumunda 2 işgünü içinde İş Başvuru Sistemi’ne eklemeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması veya istenen süre içerisinde İş Başvuru Sistemine yüklenmemesi durumunda başvuru tekrar değerlendirmeye alınmayarak geçersiz sayılacaktır. Geçersiz sayılan başvuruların yerine sıradaki adaylarla iletişime geçilecektir.

S Nüfus Cüzdanı

S Önlisans Diploma veya Çıkış Belgesi

S Önlisans Transkript Belgesi

S Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü

S Askerlik durumunu gösterir belge

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr), BİLGEM Başkanlığı’nın (www.bilgem.tubitak.gov.tr) ve İLTAREN’in (iltaren.bilgem.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın İş Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Şehit Mu. Kur. Yzb. İlhan Tan Kışlası

Ümit Mah. 2432. Cad. 2489. Sok. Ümitköy/ANKARA

E-Posta: ik.iltaren@tubitak.gov.tr

Telefon: 0312 291 6200 / 0312 291 6201 / 0312 291 6202

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

PTT Perosonel Alımı 2016