Karabük Üniversitesi Avukat Alımı

Karabük Üniversitesi Avukat Alımı – Karabük Üniversitesi avukat kadrosuna 25.03.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe giren “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği” uyarınca yazılı ve sözlü sınavla Hukuk Müşavirliği Birimine avukat alımı yapıcaktır.

Karabük Üniversitesi Avukat Alımı Detay

Başvuru Şartları:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel
şartları taşımak.
2- Son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış KPSS P3 puan türünden
en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
3- Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
4- Son başvuru tarihi itibari ile avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan Sınav
Başvuru Formu.
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında
tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği).
3- Üç adet vesikalık fotoğraf.
4- KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
5- Özgeçmiş.
6- Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

Başvuru Süresi, Şekli ve Değerlendirilmesi:

Başvuru Süresi : 15 – 26 ŞUBAT 2016

Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurup çıktısını aldıktan sonra imzalayarak diğer başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta yolu ile Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı KARABÜK adresine başvuru süresi içinde
ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru süresi içinde yapılmayan veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru belgeleri aslı ibraz edilmek koşulu ile tarafımızdan onaylanabilecektir.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren  adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulacaktır.

Sınavın Şekli , Tarihi, Yeri, Sınav Konuları ve İtiraz:

Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Yazılı Sınav Tarihi: 17 MART 2016 Saat: 14.00 Sözlü
Sınav Tarihi: 18 MART 2016 Saat: 14.00
Sınav Yeri : Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı/KARABÜK

Yazılı Sınav Konuları:

a) Anayasa Hukuku
b) Medeni Hukuk
c) Borçlar Hukuku
ç) Ticaret Hukuku
d) Medeni Usul Hukuku
e) İcra ve İflas Hukuku
f) İdare Hukuku
g) İdari Yargılama Hukuku
ğ) Ceza Hukuku
h) Ceza Usul Hukuku
ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
k) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
l) 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu
m) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Sözlü Sınav Konuları:

a) Yazılı sınav konularına ait bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Yazılı sınavdan yetmiş ve üzeri alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday sözlü sınava çağırılır. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından yazılı sınav konularına ait bilgi düzeyi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Sınav sonuçlarını duyurulmasından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.
Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Orman Genel Müdürlüğü Sürekli İşçi Alım İlanı