PTT 2019 BİRÇOK BRANŞTA PERSONEL ALIMI YAPACAK

PTT 2019 BİRÇOK BRANŞTA PERSONEL ALIMI YAPACAK
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

PTT 2019 Birçok Branşta Personel Alımı Yapacağını İlan Etti. Merkez ve Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek, unvanı, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara idari hizmet sözleşmeli 55 bin memur personel alımı yapılacağı duyurusunu yayınladı. Ayrıntılar devletbilgi.com’da

Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır. PTT kadrosunda şuanda Türkiye geneli 40 bin çalışan bulunmakta. PTT yönetimi tarafından yapılan son açıklamada 55 bin personel alınacağı ifade edilmiştir. PTT’nin 2019 yılında toplamda 60 bin personel ihtiyacı ortaya çıkmış ancak son ilanından sonra 5 bin personel alımı yaparak bu rakamı 55.000’e bırakmıştır. 

PTT 5 BİN PERSONEL ALACAKTIR.

PTT 5 bin kişilik kadrosu ile bünyesine, 250 Uzman Yardımcısı, 1623 Postacı, 2625 Gişe ve Büro Görevlisi, 20 Mimar, 200 Mühendis, 82 Avukat, 200 Tekniker olmak üzere toplamda 5 bin kişi alınacak. Farklı eğitim seviyelerinden mezun adayların başvuru yapabileceği personel alım ilanı için açıklanan kadro detayları şöyle, Uzman Yardımcısı pozisyonuna 250, Mimar pozisyonuna 20, Mühendis pozisyonuna 200, Avukat pozisyonuna 82, Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonuna 2625, Tekniker pozisyonuna 200 ve Postacı pozisyonuna 1623 personel alımı yapılacak. Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) 5 bin personel alım ilanına başvuru süreci 2019 yılının son çeyreğinde yani Eylül – Ekim aylarında başlanacağı vurgulanmıştır.  

PTT 5 BİN PERSONEL ALIMINA NASIL BAŞVURABİLİRİZ?

PTT iş alımı müjdesini Bakan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından verilen sınavın başvuruları www.ptt.gov.tr ve //ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak yazılı sınavlardan yalnızca birine başvurabilecek. Yazılı sınavlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecek. Sözlü sınava, yazılı sınav puanı esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday çağrılacak. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecek. Ücretin 60 lira olduğu sınavı kazananların kadrosu, idari hizmet sözleşmeli olarak yapılacaktır. Hatırlanacağı üzere PTT personel alım ilanında yer alan başvuru koşulları kısa bir süre önce güncellenmişti. İlan edilen pozisyonlara için başvuru yapacak tüm adaylardan talep edilen başvuru koşullarını sizlere aşağıda aktarıyoruz. Kadrolar göre belirlenen özel koşulları görüntülemek için ise vermiş olduğumuz bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Genel Başvuru Koşulları

 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak. On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek. Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak). Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak ve yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

PTT 55 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna cevap veren yetkililer, PTT Kurum İdari Kurulu’nun 04.07.2019 tarihinde yapılan toplantı tutanağında yer alan bilgileri paylaştılar. Birlik Haberleşme ve iletişim Çalışanları Sendikası tarafından yapılan soru üzerinde açıklama yapan yetkililer, PTT personel alım ilanının 2019 yılı ilk çeyreğinde (2019 Ekim ayı) ilama çıkacağı ve ilam tarihinden itibaren 15 gün süre içerinde başvuruların tamamlanacağı bildirildi. Raporda ‘’PTT Anonim Şirketi bünyesindeki işyerlerinde yaşanılan sıkıntı ve sorunların çok önemli kısmının personel eksikliği ve yetersizliğinden kaynaklandığı anlaşıldığı’’ denmesine rağmen personel alımlarının neden bir an önce yapılmadığı ise soru işareti olarak kaldı.. İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını başvurular www.ptt.gov.tr ve //ik.ptt.gov.tr internet adresleri üzerinden elektronik olarak yapacaklar ve her bir aday ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. 

PTT MEMUR PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADRO LİSTESİ

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)
Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)
Tekniker
Mühendis
PTT Uzman Yardımcısı
Avukat
Postacı
Mimar
PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)
Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)
Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)
PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)
PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)
Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (21/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1)Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl’e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl’e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacaktır.

2)Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacaktır.

3)Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

4)Şirketimizde görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecektir. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacaktır.
a)Avukat pozisyonuna başvurabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)
2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,
3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

b)Mimar pozisyonuna başvurabilmek için;
1)Fakültelerin Mimarlık, İç Mimari, İç Mimarlık, İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olmak,(Ek-2)
2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

c)Mühendis pozisyonuna başvurabilmek için;
1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

d)PTT Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için;
1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,
2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

e)PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk) pozisyonuna başvurabilmek için;
1)Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)
2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

f)PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık) pozisyonuna başvurabilmek için;
1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,
2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça veya İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

g)PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi) pozisyonuna başvurabilmek için;
1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,
2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

h)Tekniker pozisyonuna başvurabilmek için;
1)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

ı) Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonuna başvurabilmek için;
1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2)SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir.)

i) Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık) pozisyonuna başvurabilmek için;
1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

j) Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonuna başvurabilmek için;
1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

k) Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) pozisyonuna başvurabilmek için;
1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

l) Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de Çalışan Firma Elemanı) pozisyonuna başvurabilmek için;
1)2019 yılı personel alımı için belirlenecek tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.
2)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

m) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonuna başvurabilmek için;
1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

n) Postacı pozisyonuna başvurabilmek için;
1)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2)En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir.)
3)Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.
4)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

o) Postacı (PTT’de Çalışan Firma Elemanı) pozisyonuna başvurabilmek için;
1) 2019 yılı personel alımı için belirlenecek tarihinden önce  Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.
2)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
3)En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir)
4)Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.
5)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

NOT: Alınacak tüm pozisyonlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR
PTT PERSONEL ALIMI İŞ BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

1- Adaylardan, sınav ücreti olarak 2019 yılı personel alımı şartlarında yeniden belirlenecektir. 
2- Adaylar sınav ücretini 2019 yılı alımları için belirlenecek tarihler arasında yalnızca PTT işyerlerinden (Merkez veya Şube) ve PTTMatik’lerden T.C. Kimlik Numarası ile yatırabilecektir.
3- Sınav başvuruları, 2019 yılı alımları için belirlenecek tarihler arasında  www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuracaktır. Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl’e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl’e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet şartı aranmayacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4- Adayların sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise PTT ile ilişikleri derhal kesilir.
5- Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyenlerin, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenlerin yatırdıkları sınav ücreti iade edilmeyecektir. Yanlış T.C. kimlik numarası beyan edenler ile ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde sınav ücretini yatıranların başvuru yapamamaları halinde, dilekçe ile Şirketimize başvurmaları durumunda son başvuru tarihini müteakip sınav ücretleri iade edilecektir.
6- Yazılı ve sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olup www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek ve ayrıca adayların cep telefonlarına bilgi amaçlı SMS gönderilebilecektir.
7- Yazılı sınavlara adaylar; sınav giriş belgesi, fotoğraflı ve onaylı T.C. Kimlik Numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport) ile girebilecektir. Adaylar yazılı sınav giriş belgesini yazılı sınavı yapacak kurumun internet adresinden T.C. kimlik numarasını girerek alacaktır.
8- Yazılı sınavlar; 2019 yılı personel alımı resmi ilamda duyurulacaktır. 
9- Yazılı sınav test usulü yapılacak ve her soru beş seçenekli olacaktır,
a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.)
c)Yükseköğretim Mezun Belgesi (e-devlet ),
d)Adli sicil kaydının bulunmadığına dair belge (e-devlet ),
e)Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (e-devlet ),
f)İş isteme beyannamesi,
g)Mal bildirim beyannamesi,
h)Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

NOT: Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonuna başvuran adayların sağlık kurulu raporlarında;
1) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabileceği,
2) Kilosu ile boyu,
3) Kilo ile boy arasındaki fark,

Hususlarının belirtilmesi gerekmektedir.
ı) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı
beyan,
i) Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,
j) Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuran adaylardan en az B sınıfı ve A2 sınıfı sürücü belgesi fotokopisi,
k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 suret),
l) Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonuna başvuran adaylardan SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesi,
m) Yabancı Dil Sınavı Belgesi (Avukat, Mimar, Mühendis pozisyonları için yabancı dil sınavının (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana aldığına dair veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belge),
n) Yabancı Dil Sınavı Belgesi (PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için yabancı dil sınavının (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana aldığına dair veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belge),
23- Yazılı sınav sonucunda Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına asil olarak yerleşen ve Psikometrik İnceleme sonucuna göre atamaya hak kazanan adaylar sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde 22 nci maddede istenen belgelerle birlikte, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.
24- Sözlü sınav sonucunda Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına asil olarak yerleşen adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde 22 nci maddede istenen belgelerle birlikte Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.
25- Ataması yapılan adayların başvuru formunda yer alan adreslerine tebliğ yapılacak olup adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.
26- Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan adayların atamalarının tamamlanmasını müteakip göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
27- Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PTT genel müdürlüğünden aldığımız güncel bilgilere göre, henüz resmi bir personel alımı başvuruları başlamamıştır. Ve bu konuda henüz belirli bir tarih de yoktur. Lakin PTT yönetimi tarafından verilen bazı bilgilere göre, personel alımı başvuruları Mayıs ayı içerisinde olacağı yönünde.. Ama, bu bilgilerinde net ve kesin bir tutar olduğunuda söyleyemeyiz.. Yani, PTT personel alımı başvuru tarihi olarak sadece bazı yetkililerin tahmini üzerinden bir bilgi vermekle yetinebiliriz. 

GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR KONULARI

 • SÖZEL AKIL YÜRÜTME
 • TÜRKÇE PARAGRAF, DİL BİLGİSİ VE YAZIM KURALLARI
 • ÖLÇME BECERİSİ
 • SAYISAL VE MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME
 • TARİH
 • TÜRKİYE COĞRAFYASI
 • TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ
 • GENEL, KÜLTÜREL VE GÜNCEL SOSYO EKONOMİK KONULAR

AVUKAT KADROSU SINAV SORULARI

 • T.C. ANAYASASI
 • İŞ HUKUKU
 • CEZA HUKUKU
 • TİCARET HUKUKU
 • MEDENİ HUKUK
 • İCRA VE İFLAS HUKUKU
 • MEDENİ USUL HUKUKU
 • BORÇLAR HUKUKU
 • İDARE HUKUKU

MİMAR  KADROSU SINAV SORULARI

 • MİMARLIK TARİHİ
 • MİMARİ PROJE TASARIMI
 • GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİM
 • YÖNETMELİKLER (YANGIN,DEPREM, OTOPARK,ENGELLİ vs.)
 • ÜNLÜ MİMARİ YAPILAR
 • GENEL KÜLTÜR
 • MALZEME ve YAPI BİLGİSİ
 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
 • 4735 SAYILI SÖZLEŞME KANUNU
 • 3194 SAYILI İMAR KANUNU
 • İÇ MİMARLIKTA TEMEL TASARIM
 • KÜLTÜREL MEKANLAR
 • MOBİLYA TASARIMI VE KONSTRÜKSİYONU
 • MEKAN ANALİZİ
 • MİMARLIK YAPI BİLGİSİ
 • AYDINLATMA – RENK – IŞIK

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ KADROSU SINAV SORULARI

 • VERİTABANI BİLGİSİ
 • KATMANLI MİMARİ VE WEB TEKNOLOJİLERİ MİMARİSİ (MİDDLEWARE SİSTEMLER)
 • SQL SORGULAMA DİLİ
 • İŞLETİM SİSTEMİ (UNİX, LİNUX, WİNDOWS) BİLGİSİ
 • DONANIM BİLGİSİ (SUNUCU, PC, STORAGE, SWİTCH, SAN VS.)
 • NETWORK BİLGİSİ (TCP/IP, LAN, WAN, SWİTCH, HUB, FİREWALL VS.)
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLGİSİ
 • TEMEL JAVA BİLGİSİ
 • TEMEL .NET FRAMEFORK BİLGİSİ
 • OBJECT ORİENTED PROGRAMLAMA BECERİSİ
 • DESİGN PATTERNS
 • MVC PROGRAMLAMA
 • SPRİNG BOOT FRAMEWORK
 • HİBERNATE, JPA, ENTİTY FRAMEWORK VB. ORM İMPLEMENTASYOSLARI
 • SOAP VE RESTFUL WEB SERVİSLER

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ    KADROSU SINAV SORULARI

 • ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
 • ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
 • ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ
 • ELEKTRİK MAKİNELERİ
 • AYDINLATMA TEKNİĞİ
 • YENİLENEBİLİR ENERJİ
 • ASANSÖR YAPIM VE MONTAJ KURALLARI
 • ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI
 • YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI

 İNŞAAT MÜHENDİSİ   KADROSU SINAV SORULARI

 • YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ
 • KABUL VE MUAYENE YÖNETMELİĞİ
 • YAPI BİLGİSİ
 • MALZEME BİLGİSİ
 • MUKAVEMET
 • YAPI STATİĞİ
 • ÇELİK YAPILAR
 • YAPI DİNAMİĞİ
 • ZEMİN MEKANİĞİ
 • BETONARME YAPILAR
 • 4734 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR
 • 4735 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR
 • GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİM

MAKİNE MÜHENDİSİ  KADROSU SINAV SORULARI

 • ISITMA TESİSATI
 • SIHHİ TESİSAT
 • SOĞUTMA TESİSATI
 • KLİMA TESİSATI
 • HAVALANDIRMA TESİSATI
 • MEKANİK TESİSAT OTOMASYON SİSTEMLERİ

HARİTA MÜHENDİSİ  KADROSU SINAV SORULARI

 • İMAR MEVZUATI
 • PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
 • KADASTRO MEVZUATI
 • HARİTACILIK YAZILIMLARI
 • İFRAZ, TEVDİT, YOLA TERKİN, İHDAS, PLAN TADİLATI
 • APLİKASYON, PLANKOTE
 • SINIRLANDIRMA HARİTALARI
 • COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
 • TAŞINMAZ HUKUKU
 • KAMULAŞTIRMA KANUNU

PTT UZMAN YARDIMCISI (HUKUK)  KADROSU SINAV SORULARI

 • T.C. ANAYASASI
 • İŞ HUKUKU
 • CEZA HUKUKU
 • TİCARET HUKUKU
 • MEDENİ HUKUK
 • İCRA VE İFLAS HUKUKU
 • MEDENİ USUL HUKUKU
 •  BORÇLAR HUKUKU
 • İDARE HUKUKU

PTT UZMAN YARDIMCISI (ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ)  KADROSU SINAV SORULARI

 • YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
 •  SİSTEM ANALİZİ
 • İŞ ETÜDÜ
 • ERGONOMİ
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON
 • SİSTEM SİMİLASYONU
 • TESİS PLANLAMA VE YERLEŞİMİ
 • İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL
 • ÜRETİM PLANLAMA VE STOK KONTROLÜ
 • KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 

PTT UZMAN YARDIMCISI  KADROSU SINAV SORULARI

 • MİKRO İKTİSAT
 •  MAKRO İKTİSAT
 •  PARA-BANKA-KREDİ
 •  TÜRKİYE EKONOMİSİ
 • ULUSLARARASI İKTİSAT
 • GENEL MUHASEBE
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ
 • MALİYE TEORİSİ
 • MALİYE POLİTİKASI
 • VERGİ HUKUKU
 • BÜTÇE
 • KAMU BORÇLARI
 • KAMU GİDERLERİ
 • KAMU GELİRLERİ
 • T.C. ANAYASASI
 • CEZA HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )
 • TİCARET HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )
 • MEDENİ HUKUK (GENEL HÜKÜMLER )
 • İCRA VE İFLAS HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )
 • BORÇLAR HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )
 • İDARE HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )
 • İŞLETME YÖNETİMİ
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ
 • FİNANSAL YÖNETİM

BİLGİSAYAR TEKNİKERİ  KADROSU SINAV SORULARI

 • TEMEL VERİTABANI BİLGİSİ
 • TEMEL N KATMANLI MİMARİ VE WEB TEKNOLOJİLERİ MİMARİSİ (MİDDLEWARE SİSTEMLER)
 • TEMEL SQL SORGULAMA DİLİ
 • TEMEL İŞLETİM SİSTEMİ (UNİX, LİNUX, WİNDOWS) BİLGİSİ
 • TEMEL DONANIM BİLGİSİ (SUNUCU, PC, STORAGE, SWİTCH, SAN VS.)
 • TEMEL NETWORK BİLGİSİ (TCP/IP, LAN, WAN, SWİTCH, HUB, FİREWALL VS.)
 • TEMEL BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLGİSİ
 • MİCROSOFT UYGULAMALARI BİLGİSİ (WORD, EXCEL, POWER POİNT VS.)

MATBAACILIK TEKNİKERİARI  KADROSU SINAV SORULARI

 • OFSET BASKI TEKNİKLERİ
 • REPRODÜKSİYON
 • SÜREKLİ FORM BASKI
 • MATBAA MALZEMELERİ (İSG İLE İLGİLİ)
 • BASKI SONRASI TEKNİKLERİ
 • MÜCELLİTHANE
 • DİJİTAL BASKI
 •  TASARIM MONTAJ
 •  KAĞIT GRAMAJI VE ÇEŞİTLERİ
 • DEPOLAMA VE STOKLAMA

TEKNİK RESSAM  KADROSU SINAV SORULARI

 • TEKNİK RESİMİN ÖNEMİ
 • GEOMETRİK ŞEKİLLERİN ÇİZİM METHODLARI
 • İZDÜŞÜM KAVRAMI VE YÖNTEMİ
 • GÖRÜNÜŞ ÇIKARTMA ESASLARI
 •  KESİT ALMA YÖNTEM TEKNİK VE ESASLARI
 • ÖLÇEK VE ÖLÇÜLENDİRME
 • ALAN VE HACİM HESAPLAMALARI
 • PERSPEKTİF KAVRAM YÖNTEM VE ÇEŞİTLERİ
 • MALZEME BİLGİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERİ  KADROSU SINAV SORULARI

 • ELEKTRİK MALZEME BİLGİSİ
 • ELEKTRİK ÖLÇME TEKNİĞİ
 • ASANSÖR BAKIM ONARIM VE UYGULAMALARI
 • ELEKTRİK MAKİNELERİ
 • AYDINLATMA TEKNİĞİ
 • ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ UYGULAMA VE BAKIM-ONARIM ESASLARI
 • ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI

İNŞAAT TEKNİKERİ  KADROSU SINAV SORULARI

 • YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ
 • KABUL VE MUAYENE YÖNETMELİĞİ
 • YAPI BİLGİSİ
 • MALZEME BİLGİSİ
 • 4734 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR
 •  4735 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR
 • BAKIM ONARIM İMALAT (BETON, KALIP, ÇATI, BEZEME ,ALÇI, DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI, KAZI, PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALAR, PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALAR, SÜSLEME, BOYA, DUVAR, SIVA, YALITIM)

MAKİNE TEKNİKERİ  KADROSU SINAV SORULARI

 • KAYNAK TEKNOLOJİSİ
 • TEKNİK RESİM
 • TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ
 • MALZEME TEKNOLOJİSİ
 • ÖLÇME VE KONTROL
 • ÇEVRE KORUMA, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

METAL İŞLERİ TEKNİKERİ  KADROSU SINAV SORULARI

 • KAYNAK TEKNOLOJİSİ
 • TEKNİK RESİM
 • TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ
 • MALZEME TEKNOLOJİSİ
 • ÖLÇME VE KONTROL
 • ÇEVRE KORUMA, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

HARİTA TEKNİKERİ  KADROSU SINAV SORULARI

 • İMAR MEVZUATI
 • PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
 • KADASTRO MEVZUATI
 • HARİTACILIK YAZILIMLARI
 • İFRAZ, TEVDİT, YOLA TERKİN, İHDAS, PLAN TADİLATI, APLİKASYON, PLANKOTE UYGULAMALARI
 • SINIRLANDIRMA HARİTALARI, HALİHAZIR HARİTA YAPIMI
 • COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
 • TAŞINMAZ HUKUKU
 • KAMULAŞTIRMA KANUNU

POSTACI  KADROSU SINAV SORULARI

 • POSTA MEVZUATI
 • KAYITLI GÖNDERİLER
 • KAYITSIZ GÖNDERİLER
 •  TEBLİGAT
 • POSTA KOLİSİ, KARGOSU
 • YURTDIŞI GÖNDERİLER
 • ÖZEL HİZMETLER
 • ÜCRET TARİFESİ

PTT 2019 BİRÇOK BRANŞTA PERSONEL ALIMI YAPACAK

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin