Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapacak

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2014 yılından itibaren (2014 yılı dahil) yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday, Genel Müdürlüğümüz tarafından 05/08/2020 – 14/08/2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
 4. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
 6. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 7. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak,
 8. Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip

B- ÖZEL ŞARTLAR

 • Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

 1. SQL Server veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
 2. Elasticsearch yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
 3. PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
 4. Linux işletim sistemi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. İleri seviyede PL/SQL, TSQL, PL/pgSQL bilgisine sahip olmak,
 7. Elasticsearch Cluster kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 8. MS SQL “high availibility” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 9. PostgreSQL “high availibility” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 10. MS SQL ve PostgreSQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
 11. Logstash ile MSSQL veri tabanlarından Elasticsearch’e veri aktarımı ve veri tipi dönüşümü hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 12. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 13. Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 14. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 15. Docker ve Kubernetes hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 16. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Management and Analytics sertifikasına sahip olmak,

Tercihen;

 1. PostgreSQL sertifikasına sahip olmak,
 2. Big Data hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. MongoDB veri tabanı yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

 1. Adaylar, “3.maddede yer alan” belgelerle birlikte 04/06/2020 – 19/06/2020 (mesai bitimi 18:00’a kadar) tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Dumlupınar Bulvarı 6001.Cadde No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Genel Evrak birimine şahsen başvuru yapabileceklerdir. Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, istenilen belgeleri aynı adrese kargo ya da posta yolu ile gönderebileceklerdir.
 2. Başvuru tarihleri içinde kargo ya da posta ile başvuru yapan adayların evrakının 25/06/2020 tarihine (mesai bitimi 18:00) kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir.
 3. 04/06/2020 – 19/06/2020 tarihleri arasında başvuru yapan ancak eksik evrakı bulunan adaylara evrakını tamamlamaları için ek süre
 4. Adaylar 30/06/2020 – 07/07/2020 tarihleri arasında saglik.gov.tr web sayfasından eksik evrakının olup olmadığını öğrenebilecektir.
 5. Eksik evrakı olan adaylar 30/06/2020 – 07/07/2020 (mesai bitimi 18:00’a kadar) tarihleri arasında, eksik evrakını ek-3 de yer alan dilekçeyi doldurarak (a) maddesinde belirtilen adrese şahsen teslim edebilecektir. Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar eksik evrakı kargo ya da posta yolu ile gönderebileceklerdir. Ek-3 de yer alan dilekçeyi doldurmadan eksik evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul
 6. Belirtilen tarihler arasında eksik evrakını kargo ya da posta yolu ile gönderen adayların evrakının 13/07/2020 tarihine (mesai bitimi 18:00) kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir.
 7. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul
 8. Posta ve kargodaki gecikmeler ya da diğer sebeplerden dolayı belirtilen tarihler ve saatlerden sonra başvuru yapanların başvuruları kabul

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Belgeler, ek-4’de yer alan “başvuru için gerekli belgelerde aranan özellikler” dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

 1. Ek-1 de yer alan dilekçe örneği,
 2. Ek-2 de yer alan öz geçmiş (fotoğraflı),
 3. KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
 4. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
 5. E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (mezun belgesi almakta sorun yaşayanlar lisans diplomasının okul ya da noter onaylı suretini ibraz etmelidir)
 6. Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, (E-devlet üzerinden mezun belgesi alabilen adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)
 7. Genel şartlar (c) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.) Mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.
 8. Genel şartlar (d) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),
 9. Özel şartlar bölümünde istenilen sertifika,
 10. Mülakat sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan “akıl ve ruh sağlığı yerindedir raporu, askerlik belgesi ve adli sicil kaydı belgesi”

4. BAŞVURULARIN    DEĞERLENDİRİLMESİ,    BAŞVURU    SONUÇLARININ DUYURULMASI

 1. Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.
 2. Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme imzalanacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.
 3. Mülakata katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul
 4. Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi saglik.gov.tr sitesinde 20/07/2020 – 24/07/2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

 1. Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.
 2. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
 3. Sözlü ve uygulamalı mülakat konuları yukarıdaki genel şartlar (d), (g) ve (h) bentleri ile özel şartlarda belirtilen konulardır.
 4. Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.
 5. Uygulama mülakatında adaydan bilgisayar başında uygulama yapması

6. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Sözlü ve uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 2. Sözlü ve uygulamalı mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 3. Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır.
 4. Sözlü ve uygulamalı mülakat 05/08/2020 – 14/08/2020 tarihleri arasında Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:41 Kurtuluş Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Hekimevinde yapılacaktır.
 5. Covid-19 salgını nedeniyle sözlü ve uygulamalı mülakat tarihi ertelenebilir, mülakat yapılacak yer Ankara ilinde olmak şartıyla başka bir yerde yapılabilir. Tarih ve yer bilgisinde değişiklik olması halinde saglik.gov.tr internet sitesi üzerinden en az 7 (yedi) gün önce ilan edilecektir.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

 1. Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 1 (bir) dir.
 2. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak saglik.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
 3. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri
 4. Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
 5. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine varsa ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
 6. Sözlü ve uygulamalı mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda

8. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

*Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

*Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

*Aylık brüt sözleşme tavan ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı için belirleyeceği oranda arttırılacaktır.

İletişim Bilgileri Tel: 0 312 471 83 50

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 146 Sürekli İşçi Alımı Yapacak