SSM Sözleşmeli Memur Personel Alımı 2017

Savunma Sanayii Müsteşarlığı SSM Sözleşmeli Memur Personel Alımı 2017 Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 2017 yılında yeni bir çok sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 35 kişi Personel Alımı yapacak olan Savunma Sanayii Müsteşarlığı SSM personel alımlarda verilen şartların yerine getirmesini istemektedir. 25 Proje Mühendisi, 5 Proje Asistanı ve 5 Yönetici Asistanı Personel Alımı yapacak olan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) alım yöntemini mülakat usulünce olacağını duyurdu. Mülakatın değerlendirmesi 100 üzerinden yapılacaktır. Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2017 yılı başlarında başlattığı bu alımları ilerleyen zamanlarda da genişleteceğini belirtti.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı SSM Sözleşmeli Memur Personel Alımı 2017

GENEL ŞART

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak ilk aranan genel şarttır. Bu şart sonrasında her bir farklı pozisyon içinde özel şartlar bulunmaktadır.

ALINACAK OLAN PERSONEL

MÜHENDİSLER;

– Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği/ Elektronik ve Haberleşme Mühendisi: 7 Kişi,
– Makine Mühendisliği / Mekatronik Mühendisliği: 4 Kişi,
– Endüstri Mühendisi: 3 Kişi,
– Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği/ Havacılık ve Uzay Mühendisliği: 3 Kişi,
– Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği: 3 Kişi,
– Malzeme Bilimi ve Mühendisliği/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği: 3 Kişi,
– Gemi İnşaat(ı) ve Gemi Makineleri Mühendisliği /Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği/ Gemi Makineleri Mühendisliği: 2 Kişi.

PROJE ASİSTANI;

– Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Matematik, İstatistik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri: 5 Kişi.

YÖNETİCİ ASİSTANI;

– Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümleri: 3 Kişi,

– Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik ve Halkla İlişkiler bölümleri: 2 Kişi.

Alımlar ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak isteyen adaylar kılavuzu inceleyebilir ve daha net bilgiler alabilirler. Daha fazla bilgi almak isteyen kişiler aşağıda yer alan link adresini kullanabilirler.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

– Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 17 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar (saat: 18:00) sisteme yükleyeceklerdir.

– Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak )

– Son 6 aya ait 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğrafı.

– Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).

– Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi.

– Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

– Sınava ilişkin tüm belgeler elektronik ortamda alınacaktır.

SINAV ÇAĞRISI

– Başvuran adaylardan, bu ilanda belirtilen Genel ve Özel Şartları taşıyanlar arasından, KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.

–  Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatleri Müsteşarlığın (www.ssm.gov.tr) internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

SINAV

– Sınav, adayın; alan bilgisi konuları yanı sıra genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ile davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği mülakat usulüyle yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME VE ATAMA

– Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu gösterecektir. Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

– Adayların başarı puanı; KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir.

– Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenecektir.

– Bu sınav için geçerli olmak üzere, asıl olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde yedek belirlenebilecektir.

– Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5 (beş) katı kadar aday başvurusu olmaması, şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı aday bulunmaması halinde pozisyonlar için belirlenen öğrenim bölümleri arasında kontenjanlar kaydırılabilecektir.

– Asıl ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır.

– Asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların vize işlemlerinin Maliye Bakanlığı’nca yapılmasını müteakip göreve başlama tarihleri Müsteşarlık internet sitesinde tebliğ mahiyetinde ilan edilecektir.

– Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

BİLGİ ALMA

–  Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 92 81 veya (312) 411 96 64 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

2017 TÜBİTAK Personel İşçi Alımı