İlkelerimiz

Devletbilgi.com olarak, yayın ilkelerimizle doğruluk, saygı, kişi hakları, tarafsızlık ve editoryal dürüstlük prensiplerine bağlı kalarak bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Haber ve içeriklerimizi, özenle araştırılmış, gerçek ve tarafsız bilgilerle donatmak adına büyük bir titizlikle hazırlıyoruz. Okuyucularımıza en güvenilir ve kaliteli bilgiyi sunma amacımızla, kullanıcılarımızın güvenini kazanmak ve bilinçli bir okuyucu kitlesi oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. İçeriklerimizdeki her detayda, insan haklarına, toplumsal değerlere ve etik kurallara saygı göstererek, bireylere sağlıklı bir bilgi kaynağı sunma sorumluluğunu taşıyoruz. Devletbilgi.com ailesi olarak, doğru, tarafsız ve saygın bir bilgi portalı olma yolunda kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Sitemiz, yalnızca bilgilendirme amacı taşıyan bir platformdur ve resmi kurumları temsil etmez.

DOĞRULUK

 • İnternet sitemizdeki haber ve içerikler, özenle araştırılmadan ve gerçekliğinden emin olunmadan paylaşılmaz. İlkelerimiz, okuyucularımızı yanlış yönlendirmeyen, gerçekçi ve tarafsız yayınlarda bulunarak en üst düzeyde doğruluk ve güvenilirlik sağlamak adına odaklanmıştır. Bu nedenle, doğruluk ve güvenilirlik, yazarlarımızın temel kurallarının başında gelir.
 • Kullanıcılarımız için, bilgi ve özen eksikliğinden kaynaklanan hataları en aza indirme ve en kısa sürede düzeltme hedefimiz vardır.
 • Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip haklarına saygı gösteririz.

SAYGI

 • İçeriklerimizde, ırk, cinsiyet, yaş, sağlık, siyasi görüş, sosyal düzey, toplum görüşü ve dini inançlar açısından kimseyi aşağılamamaya özen gösteririz. Özellikle çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmesi gereken gruplara bilinçli zarar vermemeye özen gösteririz.
 • Dini ve ahlaki konularda kin ve nefreti körükleyen, milli birlik ve bütünlüğü bozan yayınlara izin vermez ve kaçınırız.
 • Gerçek kişileri ve tüzel kişileri eleştiri adı altında aşağılayan, küçümseyen ve iftira niteliğinde ifadeler kullanmaktan kaçınırız.
 • Şiddeti özendiren, insani değerleri inciten yayınlardan kaçınırız.
 • Yayınlarımızda, özellikle çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek detaylara ve unsurlara yer vermemeye özen gösteririz.
 • İçeriklerimizin, toplumun milli ve manevi değerlerine ve aile yapısına uygun olmasına dikkat ederiz, aile yapısını zedeleyebilecek nitelikte yayınlardan kaçınırız.

KİŞİ HAKLARI

 • Hizmetlerimizin tüm unsurlarının, insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmasını ön planda tutarız.
 • Özel yaşamın gizliliğine saygı gösterir ve belirgin bir kamu yararı olmadığı sürece özel davranışları aleniyete taşımaktan kaçınırız.
 • İzin almadan başkalarının kişisel bilgilerini ve fotoğraflarını yayınlamayız.
 • Yayın ve haberlerimizde, kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçümseyen, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemeye özen gösteririz.

TARAFSIZLIK

 • Çeşitli toplulukların geçmiş yaşantılarını, neden ve sonuç bağlamında doğru bir şekilde belgelerle desteklenmiş ve tarafsız bir perspektiften araştırarak ele alırız. Yazarlarımız, yazılarında bu prensiplere bağlı kalarak hareket ederler.
 • Habercilikte yer ve zaman önemlidir; içeriklerimiz belgelere dayandırılır ve tarafsızdır.
 • Yayınlarımızda bu ilkeleri gözeterek hareket ederiz.

EDİTORYAL DÜRÜSTLÜK VE BAĞIMSIZLIK

 • Devletbilgi.com, devlet ve partizan çıkarlardan bağımsızdır ve kullanıcılarımızın siyasi veya ticari baskılarla ya da kişisel çıkarlarla etkilenmediğine dair güven duymalarını sağlar.
 • Yayınlarımızın tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı kalması; özgürce kanaat oluşumuna engel olunmaması, haber kaynaklarının kamuoyunu yanıltmaya yönelik olmadığı durumlar dışında gizliliğe saygı göstermemiz önemlidir.
 • Başka kaynaklardan alınan bilgileri, içerikleri kaynak belirtilmeksizin yayınlamayız.
 • Yaptığımız içeriklerin veya haberlerin gündemi yakalaması ve belirlemesi öncelikli hedeflerimizden biridir. Bu nedenle, içeriklerin ana hatlarını kaybetmeden somut ve yaratıcı unsurlardan oluşmasına özen gösteririz.
 • Yazarlarımız, haber ve yayınlarımızı ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlarına alet etmezler.