Genç Çiftçi Projesi Hibe Desteği Başvuru ve Şartları

Genç Tarım Girişimcisi Programı - Genç Çiftçi Hibe Fırsatı Başvuru Koşulları ve Detayları, Kadın Çiftçilere Destek, Genç Çiftçilere Sağlanan Hibe, Genç Çiftçi Hibe Şartları, Genç Tarım Girişimcisi Programı Yaş Kriterleri, Genç Tarım Girişimcisi Programı Nedir? Genç Tarım Girişimcisi Programı Başvuru Süreci ve daha fazlası yazımızda yer alıyor...

Genç Çiftçi Projesi Hibe Desteği Başvuru ve Şartları
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Genç Çiftçi Projesi, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık alanlarında genç nüfusu teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen bir girişimdir. Bu proje, özellikle kırsal kesimlerde modern tarım tekniklerinin benimsenmesini ve bu bölgelerin ekonomik olarak gelişimini desteklemeyi hedefler. İlk olarak 2016 yılında başlatılan ve 15 bin genç çiftçinin faydalandığı bu hibe destek programı, sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Genç Çiftçi Projesi başvuruları, belirli zaman dilimlerinde ve belirlenen kriterlere göre yapılmaktadır. Başvuru süreci ve gerekli şartlar, yetkili kurumlar tarafından dönemsel olarak duyurulmaktadır. Proje, gençleri tarım ve hayvancılık sektörlerine çekmeyi ve bu alanlarda kariyer yapmalarını sağlamayı amaçlar. Başvuru koşulları, genellikle projenin amacına ve hedeflediği sonuçlara uygun şekilde düzenlenir.

Başvuru yapacak genç çiftçilerin, projenin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için belirlenen kriterlere dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu kriterler arasında yaş sınırlaması, eğitim durumu ve kırsal alanda ikamet etme gibi önemli unsurlar bulunmaktadır. Ayrıca, projeye başvuranların sürdürülebilir tarım pratiklerine olan yatkınlıkları ve bu alandaki yenilikçi fikirleri de büyük önem taşır.

Kısacası, Genç Çiftçi Projesi, Türkiye’nin tarımsal potansiyelini genç nüfus aracılığıyla artırmayı ve kırsal kalkınmayı teşvik etmeyi hedefleyen kritik bir adımdır. Genç çiftçilere sağlanan bu destek, hem bireysel hem de ulusal düzeyde tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişimine katkıda bulunur. Başvuru süreçleri ve detayları hakkında bilgi almak isteyen gençler, ilgili dönemlerde yetkili kurumların web sitelerini takip ederek gerekli bilgilere ulaşabilirler.

Genç Çiftçi Projesi

Genç Çiftçi Projesi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve kırsal bölgelerde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen önemli bir girişimdir. Projenin temel amacı, tarım ve hayvancılık dışında farklı iş kollarında çalışan gençleri bu alana çekerek, kırsalda kalkınmayı ve istihdamı teşvik etmektir.

Bu çerçevede, Genç Çiftçi Projesi mevcut tarım alanlarını koruyarak bu bölgelerin daha etkin ve verimli kullanılmasını amaçlar. Bu stratejiyle, kırsal bölgelerde ekonomik fırsatların artırılması ve köyden kente göçün azaltılması hedeflenmektedir. Proje sayesinde, genç nüfusun kırsal bölgelerde kalıcı olarak yerleşmesi ve tarımsal faaliyetlere aktif olarak katılımı sağlanarak, sosyoekonomik açıdan olumlu değişimler elde edilmesi beklenir.

Proje, gençleri tarım sektörüne yönlendirerek kırsal kalkınmayı desteklemekte ve böylece Türkiye’nin tarımsal potansiyelini genç nüfusun enerjisi ve yenilikçi bakış açılarıyla birleştirme fırsatı sunmaktadır. Genç Çiftçi Projesi’ne katılım için belirlenen şartlar ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen gençler, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirler.

Genç Çiftçi Projesi Kapsamındaki Faaliyetler Nelerdir?

Genç Çiftçi Projesi, kırsal bölgelerde yaşayan gençlerin tarım ve hayvancılık sektörlerinde istihdamını artırmayı hedefleyen bir girişimdir. Bu projenin odaklandığı başlıca alanlar; hayvansal ve bitkisel üretim, ayrıca yöresel ve tıbbi aromatik bitkilerin üretimi olarak belirlenmiştir.

Bu kategoriler altında Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde desteklenen faaliyetler, sürdürülebilir kalkınma ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak amacıyla dikkatle seçilmiştir. Proje, genç çiftçilere modern tarım teknikleri hakkında eğitimler sunarak, onların bu alanda bilgili ve yetenekli hale gelmelerini teşvik eder. Bu sayede gençler, hayvansal üretimden bitkisel üretim ve tıbbi bitkilerin yetiştirilmesine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterebilirler.

Projeden yararlanmak isteyen genç çiftçiler, bu alanda sunulan yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemleri kullanarak hem kendi geçimlerini sağlayabilir hem de kırsal kalkınmaya katkıda bulunabilirler. Genç Çiftçi Projesi ile tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve genç nüfusun bu alana çekilmesi, kırsalda yaşam kalitesinin artırılması için büyük önem taşımaktadır.

Genç Çiftçi Projesi kapsamında desteklenen çeşitli tarım ve hayvancılık alanları, genç çiftçilerin kırsal kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla özenle belirlenmiştir. Bu projeler, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ederek, gençlerin tarımsal üretimde aktif rol almasını hedefler.

Hayvansal Üretime Yönelik Proje Konuları:

 1. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projeleri, hayvan refahı standartlarına uygun modern yöntemlerle yürütülmektedir.
 2. Arıcılık ve arı ürünleri yetiştiriciliği projeleri, arı popülasyonunun korunması ve kaliteli arı ürünleri üretimini kapsar.
 3. Kanatlı hayvan ve ipek böceği yetiştiriciliği projeleri, et ve yumurta üretimi ile ipek üretimine yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar sunar.

Bitkisel Üretime Yönelik Proje Konuları:

 1. Kapama meyve bahçesi kurulumu projeleri, verimli ve sağlıklı meyve üretimini amaçlar.
 2. Fide ve fidan yetiştiriciliği ile iç ve dış mekan süs bitkileri projeleri, estetik ve ekolojik değer taşıyan bitki yetiştiriciliğini destekler.
 3. Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projeleri, yıl boyu kaliteli ürün elde etmeyi sağlar.
 4. Kültür mantarı üretimi projeleri, yerel ve organik mantar üretimine yönelik bilgi ve teknik destek sunar.

Yöresel Ürünler ve Tıbbi Aromatik Bitki Üretimine Yönelik Proje Konuları:

 1. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi projeleri, bu değerli bitkilerin ticari potansiyelini artırır.
 2. Coğrafi işaretli ve yerli gen kaynaklarının kullanımı üzerine projeler, organik ve iyi tarım uygulamaları ile yöresel ürünlerin sürdürülebilir üretimini destekler.
 3. Coğrafi işarete sahip gıdaların üretimi projeleri, yerel lezzetlerin korunması ve pazarlanması açısından stratejik önem taşır.

Genç Çiftçi Projesi, bu geniş yelpazedeki projeler aracılığıyla, genç çiftçilerin tarım ve hayvancılık sektörlerinde bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerini desteklemekte ve kırsal bölgelerde ekonomik canlılığı teşvik etmekte büyük bir rol oynamaktadır.

Devletin Arsa Projesi Şartları Nedir? TOKİ Arsa Başvurusu

Genç Çiftçi Hibe Desteği Başvuru ve Şartları

Genç Çiftçi Projesi kapsamında, kırsal bölgelerde gençlerin istihdamına yönelik usul ve esaslar, 5 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile belirlenmiştir. Bu tebliğ, projenin temelini oluşturmakta ve genç çiftçilere sağlanacak hibeler için gereken şartları açıklamaktadır.

Genç Çiftçi Projesi başvuru koşulları oldukça açıktır ve şu kriterleri içerir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını doldurmuş ancak 41 yaşını aşmamış olmak.
 • Okur-yazar olmak ve bunu resmi belgelerle kanıtlamak.
 • Başvuru sırasında herhangi bir örgün eğitim kurumuna kayıtlı olmamak.
 • Düzenli olarak ücretli çalışıyor olmamak.
 • Vergi mükellefi olmamak.
 • 15 büyükbaş veya 50 küçükbaş hayvandan fazlasına sahip olmamak.
 • Arıcılık faaliyeti için 50’den fazla kovan bulundurmamak.
 • Aile bireyleri ile birlikte daha önce aynı hibe programından yararlanmamış olmak.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan diğer hibe programlarından faydalanmamış olmak.

Belirlenen bu şartları karşılayan adaylar, hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilirler. Sözleşmeyi imzalayan genç çiftçiler, planladıkları projeleri amaca uygun şekilde yürüteceklerini ve belirlenen kurallara uyacaklarını taahhüt ederler. Bu düzenlemelerle, Genç Çiftçi Projesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve genç nüfusu tarım sektörüne çekmek için stratejik bir platform sunmaktadır.

Genç Çiftçi Projesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteği almak için gereken başvuru belgeleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Genç Çiftçi Başvuru Formu: Proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin detaylarını içeren resmi form.
 2. SGK Durum Belgesi: Herhangi bir işte ücretli olarak çalışılmadığını belgeleyen, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen resmi belge.
 3. Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi: Kimlik teyidi için gerekli olan resmi kimlik belgesi ve fotokopisi.
 4. Hibe Başvuru Dilekçesi: Hibe için yapılan resmi başvuru dilekçesi.
 5. Okuryazarlık Belgesi: Başvuru sahibinin okuryazar olduğunu kanıtlayan belge.
 6. Taahhütname: Projeye uyum ve belirtilen şartlara bağlı kalınacağına dair yazılı taahhüt.

Bu belgeler, Genç Çiftçi Projesine başvurmak isteyen adayların, projeden yararlanma hakkını kazanmaları için sunmaları gereken zorunlu dokümanlardır. Başvuru süreci, bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanıp ilgili kuruma teslim edilmesiyle başlar. Her bir belge, projenin şeffaflık ve düzenini sağlama amacı taşır ve genç çiftçilerin tarımsal faaliyetlerde başarılı olmalarını destekler. Bu belgelerle tamamlanan başvurular, kırsal kalkınmayı ve sürdürülebilir tarım faaliyetlerini teşvik eden Genç Çiftçi Projesi tarafından değerlendirilir.

Helal Sertifikası Nedir? Nereden ve Nasıl Alınır?

Genç Çiftçi Projesi Başvuru Ekranına ve Sonuçlarına Nasıl Ulaşılır?

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü Genç Çiftçi Projesi için hibe başvuruları, öncelikle online ön kayıt süreciyle başlamaktadır. Bu süreçte adayların, Bakanlık tarafından sağlanan online platform üzerinden ilk adımlarını atmaları gerekmektedir.

Ön kayıt işlemi için, belirtilen web sayfasındaki bağlantıya tıklayarak kayıt işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Eğer daha önce sisteme kaydolmuşsanız, Genç Çiftçi Projesi giriş ekranından T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Üye olmayan kullanıcılar için ise aynı ekran üzerinden yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yeni kayıt işleminde, karşınıza çıkan formu doğru ve eksiksiz doldurmanız beklenir.

Kaydınızı tamamladıktan sonra, proje ve gider kalemleri bilgilerini sisteme girmeniz gerekecek. Proje detaylarını ve yapılacak harcamaları içeren gider kalemlerini ekledikten sonra, yatırım yapmayı planladığınız araziye ilişkin bilgileri de girerek ön kayıt aşamasını tamamlamış olacaksınız.

Bakanlığın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştireceğiniz bu ön başvuru sürecinde sırasıyla;

 • Çiftçi bilgileri,
 • Proje detayları,
 • Gider kalemleri,
 • Arazi bilgileri girildikten sonra, nihai başvurunun yapılması gerekmektedir.

Nihai başvuru, Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde, ilgili il ve ilçe tarım müdürlüklerine bizzat yapılmalıdır. Genç Çiftçi Projesi hibe sonuçları, hem Bakanlığın web sitesinden hem de e-Devlet platformu üzerinden sorgulanabilir. Resmi Gazete’de henüz bir duyuru yapılmamış olsa da, bu yılki hibe başvurularının geçmiş yıllarda olduğu gibi aynı şartlar altında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Başvuruların Ön Kontrol Süreci Nasıl Yürütülür?

Genç Çiftçi Projesi kapsamında yapılan başvurular, ilgili tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde başlar ve yirmi iş günü devam eder. Bu süre zarfında adaylar, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden doldurdukları başvuru formunu, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kurulan Genç Çiftçi Proje yürütme birimlerine teslim ederler. Teslim işlemi, resmi bir tutanakla kaydedilir.

Başvuru sürecinde, il ya da ilçe proje yürütme birimleri adayların belgelerini ve kriterlere uygunluklarını ön kontrol eder. Belgelerin eksik ya da uygun olmaması durumunda, başvuru reddedilir ve bu durum adaylara bildirilir. Reddedilen başvurular için itiraz süreci yoktur.

Başvuru süresi sona erdikten sonraki beş iş günü içinde, proje yürütme birimleri tarafından oluşturulan ve adayların değerlendirme sürecine alındıklarını gösteren “Değerlendirmeye Esas Başvuru Listesi” hazırlanır. Bu liste, tutanak altına alınarak Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu‘na sunulur.

Değerlendirme Komisyonu, teslim alınan listeleri on iş günü içinde değerlendirir. Komisyon, başvuruları onaylamak için sistemde kayıtlı olan Değerlendirme Kriter Tablosu’nu kullanır ve onaylanan başvuruları genç çiftçi sonuçları askı listesine ekler. Bu listeler, kamuoyuna açık şekilde belirlenen yerlerde ilan edilir.

Komisyon, başvuruları reddetme ve hibe sözleşmesini iptal etme yetkisine sahiptir. Bu yetkiyi kullanırken, reddetme gerekçelerini belgelendirmek zorundadır. Alınan kararlar kesindir ve herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Komisyonun kararları, üyelerin beşte üç çoğunluğu ile alınır.

Bu süreç, Genç Çiftçi Projesine başvuracak adaylar için oldukça önemli olup, adayların başvuru kriterlerine ve süreçlerine dikkatli bir şekilde uyum sağlamaları gerekmektedir.

Çiftçi Belgesi Nedir, Nasıl Alınır? 2024 e-Devlet ÇKS Çiftçi Kayıt Belgesi Başvurusu

Hibe Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Esaslar Nelerdir?

Genç Çiftçi Projesi kapsamında, Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanan ve genç çiftçi sonuçları listesinde yer almaya hak kazanan adaylarla, hibe sözleşmeleri belirlenen esaslara göre imzalanır:

 1. Hibe Sözleşmesi İmza Süreci: Askı listesinin ilan edilmesinin ardından beş iş günü içinde, hibe sözleşmesi hak kazanan genç çiftçilerle imzalanır.
 2. Proje Uygulama ve Hibe Ödeme Talebi: Genç çiftçiler, sözleşmede belirlenen süre içinde, proje alımlarını gerçekleştirerek hibe ödeme talebinde bulunurlar.
 3. Hayvan Alımları: Proje kapsamındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımları, Türkiye İşletmeleri ve Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından yürütülür.
 4. Arı Yetiştiriciliği Alımları: Arıcılık faaliyetleri ile ilgili alımlar, Tarım ve Orman Bakanlığı (TAB) tarafından gerçekleştirilir.
 5. İpek Böceği Yetiştiriciliği Alımları: İpek böceği yetiştiriciliği ile ilgili alımlar, Koza Birlik (KOZABİRLİK) tarafından yapılır.
 6. Hibe Sözleşmesi İmzalanmaması Durumu: Eğer bir genç çiftçi hibe sözleşmesini imzalamazsa, değerlendirme sırasında belirlenen yedek listeden bir sonraki sıradaki genç çiftçi ile sözleşme imzalanır.
 7. Sözleşme İptali: Proje sahibi genç çiftçi, hibe sözleşmesi koşullarına uygun hareket etmezse, söz konusu sözleşme ilgili il veya ilçe müdürlüğü tarafından iptal edilebilir.

Bu süreçler, Genç Çiftçi Projesi kapsamında genç çiftçilerin başarılı bir şekilde projelerini yürütmeleri ve hibe fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmaları için büyük önem taşır. Her adım, projenin etkinliğini ve sürdürülebilir kırsal kalkınmayı destekleme amacını güçlendirir.

Hibe Desteği Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe kazanan genç çiftçilere yapılan ödemeler, Ziraat Bankası aracılığıyla ve Türk Lirası cinsinden gerçekleştirilir. Bu ödemeler, genç çiftçilerin T.C. kimlik numaralarına yapılır ve tüm süreç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama rehberine ve genç çiftçinin onayına bağlı olarak yürütülür.

Hibe ödemeleri, Genç Çiftçi Projesine başarılı bir şekilde başvurmuş ve hibe sözleşmesini imzalamış genç çiftçilere yöneliktir. Ödeme süreci, çiftçilerin proje kapsamındaki yatırımları gerçekleştirmeleri için gerekli mali desteği sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bu ödemeler ve ilgili ön ödemeler, hibe sözleşmesinin imzalanmasını takiben, genç çiftçilerin muvafakatı ile birlikte bakanlıkça belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaktadır.

Bu düzenlemeler, Genç Çiftçi Projesi kapsamında finansal desteklerin şeffaf, düzenli ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Böylece genç çiftçiler, tarımsal faaliyetlerini verimli bir biçimde sürdürebilir ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunabilirler.

Genç Çiftçi Sertifikası Nedir?

Türkiye’nin tarım potansiyelini güçlendirmek ve genç çiftçileri desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Genç Çiftçi Projesi kapsamında çeşitli eğitim kursları düzenlemektedir. Bu kursları başarıyla tamamlayan katılımcılara genç çiftçi sertifikası verilir. Bu sertifika, doğrudan hibe desteği sağlamasa da, genç çiftçilerin hibe başvurularında daha avantajlı bir konuma gelmelerine yardımcı olmaktadır.

Eğitimlerin Yürütüldüğü Yerler:

 • Bakanlığa bağlı eğitim merkezleri,
 • Türkiye Ziraat Odaları Birliği,
 • Türkiye İş Bulma Kurumu (İŞKUR),
 • Halk Eğitim Merkezleri.

Genç Çiftçi Sertifikası Almak ve Kurs İçerikleri: Genç çiftçi sertifikası almak isteyenler, aşağıdaki dersleri kapsayan kurs programlarına katılım sağlamalıdır:

 • Bitki zararlılarıyla mücadele,
 • Arıcılık,
 • Bağcılık,
 • Organik tarım,
 • Süt sığırcılığı,
 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,
 • Antep fıstığı yetiştirme,
 • Elma yetiştiriciliği,
 • Ekim, dikim ve gübreleme makinelerinin bakım ve onarımı.

Bu kurslar, genç çiftçilere tarım ve hayvancılık alanlarında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Genç Çiftçi Projesi altında sunulan bu eğitimler, gençlerin sektörel bilgilerini artırarak, tarımsal faaliyetlerde daha bilinçli ve verimli olmalarını sağlar. Ayrıca, bu eğitimler sayesinde genç çiftçiler, hibe başvurularında sağlanan avantajlardan yararlanarak kariyerlerini daha da ileriye taşıyabilirler.

Genç Çiftçi Sertifikasının Amaçları Nelerdir?

Genç Çiftçi Projesi kapsamında verilen Genç Çiftçi Sertifikası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen makro düzeydeki hedeflere ulaşmayı amaçlar. Bu sertifika, gençlerin tarımsal faaliyetlere aktif olarak katılımını teşvik ederken, kırsal bölgelerdeki yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

Amaçlar ve Beklentiler:

 1. Gençlerin Tarımsal Üretime Aktif Katılımının Sağlanması: Genç Çiftçi Projesi, kırdan kente göçü azaltmayı ve kırsal bölgelerde yaşayan gençlerin tarım, hayvancılık ve çiftçilik alanlarında yetkinlik kazanmalarını hedefler. Eğitimler aracılığıyla genç nüfus, bu sektörlere yönlendirilerek aktif üretim süreçlerine katılımları sağlanır.
 2. Tarımsal Nüfusun Gençleştirilmesi: Kırsal alanda yaşayan genç nüfus, sunulan eğitimler sayesinde tarımsal faaliyetlere dahil olur. Bu süreç, gençlerin ilerleyen teknolojiye adaptasyonunu kolaylaştırarak tarımsal nüfusun gençleşmesine katkı sağlar.
 3. Ülke Üretiminde Verimliliğin Artışına İlişkin Beklentiler: Genç Çiftçi Projesi, genç nüfusu tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönlendirerek kırsal alanlarda modern ve çağdaş üretim tekniklerine daha hızlı adaptasyonu teşvik eder. Bu sayede tarım ve hayvancılık sektörlerinde verimlilik artışı hedeflenir, böylece ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanabilir.

Bu hedeflere ulaşmak için Genç Çiftçi Projesi ve ilgili eğitim programları, genç çiftçilere hem teorik hem de pratik bilgiler sunarak, onları kırsal kalkınmanın öncülerinden biri haline getirme potansiyeline sahiptir. Bu sertifika programı, gençleri tarımsal üretime teşvik ederek kırsalda sürdürülebilir bir yaşamın kapılarını aralar.

Genç Çiftçi Projesi Hibe Desteği Başvuru ve Şartları 2024

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir