Diyanet İşleri Başkanlığı 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Diyanet İşleri Başkanlı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında açık bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadroya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “Müfettiş Yardımcısı” 2020 yılı alımı yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında açık bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadroya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “Müfettiş Yardımcısı” 2020 yılı alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

(1)-Müfettiş Yardımcılığı sınavına girebilmek için, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartlar aranır:

 1. En az lisans düzeyinde dinî yükse öğrenim görmüş olmak,
 2. 01.2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 3. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilan edildiği tarihte Başkanlığın vaizlik, dengi ve üstü kadrolarında görev yapıyor olmak,

ç) 21/05/2011 tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara atananlarda A Grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az (60) puan almış olmak,

 1. Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli
 2. Duyuruda yazılı süre içinde, elektronik ortamda Başkanlığa başvurmak,
 3. Memuriyete engel adli sicil kaydı
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen ortak nitelik şartı aranır.
 • Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında daha önce iki defa başarısız olmamak,
 • Son beş yıl içerisinde aylıktan kesme, on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış
 • Adaylar, başvuru şartlarından memuriyete engel adli sicil kaydı bulunmadığı, sağlık durumunun her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olduğu, “ortak nitelik” şartını taşıdıkları, müfettiş yardımcılığı sınavında daha önce iki defa başarısız olmadıkları ve aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almadıklarına ilişkin hususları elektronik başvuru ekranında beyan,
 • Adaylar, başvuru ekranında ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancı dil ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren özgeçmişlerini yazacaklardır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav” yapılacaktır.

 1. Müracaat işlemleri 01/06/2020 – 15/06/2020 (saat 23:59) tarihleri arasında yapılacaktır.
 2. Sınav şartlarına ilişkin bilgi/belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları
 3. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep

ç) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

 • SINAV ŞEKLİ KONULARI YERİ VE ZAMANI
 • Müfettiş Yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.
 • Sınav Konuları;

Yazılı Sınav:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın diğer mevzuatı.

Devlet Memurları

ç) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

 1. 5237 sayılı Türk Ceza
 2. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
 3. Türkçe
 4. Arapça.
 5. Sözlü sınav:
 6. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve anlamı,
 7. Tefsir,
 8. Hadis, ç) Akaid,
 9. Fıkıh,
 10. Siyer-i Nebi,
 11. Türk-İslam Tarihi,
 12. Genel Kültür,

ğ) Yazılı sınav konuları.

 • Yazılı sınavlar, ilanda belirtilen yer ve saatte başlar, geç gelenler sınava alınmazlar.
 • Sınava giren adaylar, yanlarında sınav giriş belgesi ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdür.

SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

 • Sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde “diyanet.gov.tr”ve aynı sitedeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı sayfasında ilan edilecektir.
 • Yazılı sınav için “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/sinav”adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
 • Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

 • Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
 • Başarı notu, her sınav için 100 üzerinden 70 puandır. Sınavlar, sınav kurulu tarafından önceden hazırlanan cevap anahtarına göre değerlendirilir. Sözlü sınavlarda, sınav kurulu üyelerinin verdikleri puanların ortalaması alınır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar aday müfettiş yardımcılığı sınavında başarılı sayılır.
 • Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul
 • Müfettiş yardımcılığına giriş sınavını kazananların atamaları, sınavdaki başarı derecesine göre yapılır.
 • Puanların eşit olması durumunda, yazılı sınav puanı fazla olana, bunun da eşit olması halinde Kamu Personeli Seçme Sınav puanı fazla olana öncelik verilir. 6) Atanamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

 • Sınav sonuçları, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.
 • Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Başkanlığın internet sitesinde ilanından itibaren on gün içerisinde yazılı ve ıslak imzalı dilekçe ile Başkanlığa yapılır. İtirazlar, sınav kurulu veya Başkanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından on gün içerisinde incelenir ve sonuç, ilgiliye bir yazı ile bildirilir.
 • Süresi içinde yazılı ve ıslak imzalı olarak Başkanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

 • Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 • Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili Başkanlıkça adaylardan belge talep,
 • Sınav sürecindeki iş ve işlemlere yönelik ıslak imzalı dilekçeler dışında adaylar tarafından faks veya e-mail kanalıyla iletilecek taleplerle ilgili işlem yapılmayacaktır.
 • Sınava ilişkin başvurulara dair işlemler İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nce yürütülecektir.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı Sınav:  11/08/2020 Saat: 14:00’da,

Sözlü Sınav : 25/08/2020 tarihinde başlayacaktır. (Saat: 10:00) Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacaktır.

İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800 Çankaya /ANKARA e-mail: rehberlikteftis @diyanet.gov.tr

Telefon: (0312) 295 80 16 – Fax: (0312) 285 74 09

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

İŞKUR 2020 Yılı Kurumların Kamu İşçisi İlanlarını Yayınladı