İnfaz Ve Koruma Memuru Kimdir, Ne iş yapar? 2024

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İnfaz ve Koruma Memuru; cezaevlerinde ve ıslah evlerinde görev yapan ve işleyiş ve disiplin sorumluluğu bulunan, diğer bir adı da gardiyan olan kişilerdir. Ayrıca topluma yeniden kazandırma sürecindeki kişilerin sorumluluğu da bu personel tarafından yerine getirilir. Türkiye’de 60.000’den fazla İnfaz ve Koruma Memuru, yani bilinen adıyla gardiyan bulunmaktadır. Son yıllarda cezaevlerindeki personel sayısında hızlı bir artış meydana gelmiştir. Bunun en büyük nedeni suç oranının artması ve bu nedenle cezaevlerinin sayısının da arttığıdır. Bu durum, personel ihtiyacını artırmaktadır.

İnfaz ve Koruma Memuru veya halk arasında bilinen adıyla gardiyan, adalet sistemi tarafından toplum içinde yaşayan kişilere verilen cezaların infazını gerçekleştirdiği cezaevlerinde görev yapan memurlardır. Bu kişiler, ceza alan kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanması gereken cezaların infazını yapmakla sorumludur.

İnfaz ve Koruma Memurları, Genel İdari Hizmetler sınıfında yer alırlar. Ancak, bu kişilerin emniyet sınıfındaki bir memur gibi hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları vardır. Bunun nedeni, üniforma giyerek görev yapmaları ve Genel İdare Hizmetleri personeli ile kıyaslandığında diğer personellere oranla daha fazla görev ve yetkiye sahip olmalarıdır. İnfaz ve Koruma Memurlarına zor kullanma yetkisi de verilmiştir.

İnfaz ve Koruma Memuru Görev Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

İnfaz ve Koruma Memurları, cezaevleri ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarını karşılamak ve bunların topluma yeniden kazandırılmasına yardım etmekle oldukça ağır sorumlulukları vardır. Bu meslek grubu, suçluların ıslahını sağlamakla yükümlüdür ve bu süreçte onların ihtiyaçlarına cevap vermelidir. Bu sorumluluk, infaz ve koruma memurlarının görevinin oldukça önemli ve zorlu olduğunu gösterir. İnfaz ve Koruma Memurları, cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arayıp, onların taşıdığı kıymetli eşyaları emniyetli bir şekilde saklar. Ayrıca, cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler hakkında kayıtlar tutar ve bunları koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitlemektedir.

Koğuşları düzenli aralıklarla denetler, çalışan tutuklu ve hükümlülere göz kulak olur, kapılar, pencereler ve bahçe kapılarının doğru şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimlerinin olup olmadığını kontrol eder, tutuklu ve hükümlülere yeme, banyo ihtiyaçlarını karşılamaya, revirlerinden çıkarmaya, görüşmelere götürmeye, mahkemeye hazırlamaya, tıraş etmeye, kantindeki ihtiyaçlarını karşılamaya ve yöneticilerle görüştürme işlemlerini yapar. Ağır ceza merkezi olmayan yerlerdeki (kaza cezaevi) gardiyanlar, idari memur bulunmazsa, tüm sevk ve idare işlerinin sorumluluğunu ve cezaevinin temizliğinin de sorumluluğunu üstlenir.

İnfaz Koruma Memuru Çalışma Koşulları Nelerdir?

Gardiyanlar, genellikle kapalı, açık ve yarı açık cezaevlerinde, bu cezaevlerine bağlı atölyelerde ve açık alanlarda görev yaparlar. Onlar, yükümlülükleri nedeniyle cezaevi yöneticileri, diğer çalışanları, tutuklu ve hükümlüler, savcılar, hakimler, avukatlar ve askerler ile sürekli olarak iletişim içerisindedir. Gardiyanlar, tutuklu ve hükümlüler ya da onların aileleri veya çevreleri tarafından tehdit edilebilir veya saldırıya uğrayabilirler. Ayrıca, isyan, kavga gibi şiddetli olaylarla da karşılaşabilirler.

Terfi veya Yükselme

Adalet Bakanlığı bünyesindeki cezaevlerinde görev yapan İnfaz ve Koruma Memurları, eğitim düzeyleri ve hizmet sürelerine göre yapılan sınavlar sonucunda İnfaz ve Koruma Baş Memurluğu (baş gardiyan) pozisyonuna yükselme fırsatına sahip olabilir. Ayrıca, Lisans mezunu olan İnfaz ve Koruma Memurları, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen idare memurluğu sınavında başarılı olmaları durumunda cezaevi 2. Müdürlüğü ve 1. Müdürlüğü gibi daha yüksek pozisyonlara yükselebilirler.

Gardiyanlık Başvuru Şartları 2023

Başvuru yapacak olan adaylar için Kamu Personeli Seçme Sınavı‘ndan (KPSS) 70 ve üzeri puan almış olma şartı aranmaktadır. Lisans mezunları için 2023 KPSS P3, ön lisans mezunları için 2023 KPSS P93, ortaöğretim mezunları için 2014 KPSS P94 puanı esas alınarak değerlendirilecektir.

İnfaz Koruma Memuru Genel Şartlar 2023

a) Türk Vatandaşlığına sahip olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Askerliğe tabi değil veya askerliğe tabi olup, zorunlu hizmetini tamamlamış yahut askerliğinin ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması,

d) Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde belirtilen şartları taşıdığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi,

f) Merkezi Sınava (KPSS) en az 70 puan alması,

g) 18 yaşını doldurmuş olması; Ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının merkezi sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının 1. gününden itibaren 01 Ocak 1984 ve sonrası doğumlu olması, lisans mezunlarının ise merkezi sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının 1. gününden itibaren 01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olması ve 30 yaşını tamamlamamış olması gerekmektedir.

h) Hizmet vermek istediği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatların gerektirdiği şartları taşıması gerekmektedir.

İnfaz Koruma Memuru İstenilen Özel şartlar

İnfaz ve Koruma Memurluğu pozisyonuna kabul edilmek için;

a) En az ortaöğretim mezunluğu,

b) Başvuru son tarihi 27 Eylül 2023 olan sınavda, 18 yaşını doldurmuş ve merkezî sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını tamamlamamış olmak (Lisans mezunları 01 Ocak 1986, Ön lisans ve Ortaöğretim mezunları 01 Ocak 1984 ve sonrası doğumlu olanlar sınava katılabilir),

c) Erkek adaylar 170 cm. veya daha uzun, kadın adaylar 160 cm. veya daha uzun boylu olmalıdır,

d) Boy uzunluğu ve kilo arasındaki fark en fazla 17 iken en az 13 santimetre olmalıdır.

İnfaz Koruma Memuru Sözlü sınav konuları nelerdir?

Sözleşmeli memurluk sınavındaki adayların başarısı, şu dört konudan oluşan bir sözlü sınava göre değerlendirilecektir:

a) Mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Kavrama ve ifade yeteneği (20 puan).

Adayın sözlü sınavda geçerli bir sonuç alabilmesi için, toplam 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

Sınavı kazanmış olanların sunması gereken belgeler şunlardır:

a) Askerlik durumu ile ilgisi olmayan yazılı bir beyan,

b) Sağlık Bakanlığı tarafından tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan ve Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartların varlığını belgeleyen sağlık kurulu raporu,

c) Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti (eğer belge aslı sunulursa, komisyon tarafından bu belgenin aslı olduğu kabul edilecektir).

Eğitime başlamadan önce tamamlanmamış olan sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturma işlemleri bulunan adaylar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık kurulu raporu tamamlandıktan ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlandıktan sonra kesin kayıt yapılacaktır. Eğer sağlık kurulu raporu sunulamayacak durumda veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığında, adayların öğrencilik bağlantıları sonlandırılacak ve yerlerine başka bir öğrenci alınmayacaktır.

Özel Hükümler

Hizmet öncesi eğitim 5 aylık bir süredir ve bu eğitim yatılı olarak yapılması zorunludur. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerin gereksinimleri, giderleri ve hizmet öncesi eğitim alanların resmî kıyafet ve harçlıkları, Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

b) Eğitim görenler, eğitim süresi boyunca öğrendikleri konular üzerinde yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı bir sınava tabi tutulacaktır. Başarılı olan infaz ve koruma memuru öğrencilerinin infaz ve koruma memuru olarak atanmaları gerçekleşecektir. Başarısız olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişkileri kesilecektir.

c) Eğitimi başarısız olarak tamamlayanlar, sağlık sorunları dışında herhangi bir nedenle eğitimini sona erdirenler veya isteği ile eğitimden ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler veya görev ilişkisi kesilenler, kendilerine yapılan bütün giderlerin iki katı fazlasını ödemek zorundadırlar.

d) Hizmet öncesi eğitim görerek atanmış olanlar, her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburi hizmet yükümlülüğü altındadırlar.

 İnfaz Koruma Memuru Maaşı

İnfaz ve koruma memurları, sadece temel maaşlarının yanı sıra aile yardımı, çocuk parası ve ekstra mesai ücreti gibi ek ödemeler de alabilirler. Bunun yanı sıra, maaşları kıdem yılları, evli veya bekar durumları ve çocuk sahibi olup olmama durumlarına göre değişebilir. Ancak, genel olarak, 8.500 TL ile 13.610 TL arasında maaş alırlar.

İnfaz Ve Koruma Memuru Kimdir, Ne iş yapar? 2024

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin