Vergi Müfettiş Yardımcılığı Nedir? 2024

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Vergi Müfettiş Yardımcılığı genel olarak tanımlandığında; vergi kaçaklarını belirleyen ve rapor eden kişiler olarak adlandırabiliriz. Vergi Müfettiş Yardımcılığı hakkında merak ettiğiniz her sorunun yanıtını bulabileceğiniz detaylı yazımızla size yardımcı olacağız.

646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 27990 sayılı Resmi Gazete’de yayımı ile 10.07.2011 tarihinden itibaren Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Kontrolörleri Başkanlığı ve Vergi Denetmenleri Büro Başkanlıkları ortadan kalktı ve Vergi Denetim Kurulu kuruldu. Önceki birimlerde çalışan denetim elemanları Vergi Denetim Kurulu altında toplandı. Birleşme sonrasında Gelir Kontrolörleri, Maliye Müfettişleri, Vergi Denetmenleri ve Hesap Uzmanları pozisyonları yok edilerek tek bir pozisyon olan Vergi Müfettişliği oluşturuldu. Hesap Uzman Yardımcısı, Maliye Müfettiş Yardımcısı, Stajyer Gelir Kontrolörü ve Vergi Denetmen Yardımcısı pozisyonları ise Vergi Müfettiş Yardımcılığına dönüştü.

Vergi Müfettiş Yardımcılarının Devlet Teşkilatındaki Yeri

Vergi Müfettiş Yardımcıları, Vergi Denetim Kurulu çatısı altında görevlerini yerine getirirler. Vergi Denetim Kurulu ise doğrudan Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişleri (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı) tarafından oluşur.

Görevlerin yerine getirilmesi için, uzmanlaşma ve iş bölümünün sağlanması amacıyla Bakan onayı ile uygun görülen yerlerde, doğrudan Başkanlığa bağlı olarak aşağıdaki grup başkanlıkları kurulabilir.

  1. Küçük ve Orta Boyutlu Vergi Mükellefleri Grubu Başkanlığı,
  2. Büyük Boyutlu Vergi Mükellefleri Grubu Başkanlığı,
  3. Organize Vergi Kaçakçılığının Mücadelesi Grubu Başkanlığı,
  4. Gizli Sermaye, Transfer Fiyatlandırma ve Yurtdışı Kazançları Grubu Başkanlığı.

Kurulun görev ve yetkileri 15451 sayılı yönetmeliğin 5. Maddesinde açıklanmıştır. Vergi Müfettişinin esas görevi vergi incelemesidir. Vergi Müfettişi aynı zamanda vergi incelemesinin yanı sıra denetim ve soruşturma görevlerini de yerine getirir.

Vergi Müfettiş Yardımcısı olmak için, Vergi Müfettiş Yardımcısı giriş sınavını kazanmak zorunludur. Bu sınav, yazılı ve konuşma olmak üzere iki aşamalıdır ve yazılı sınava başarısız olanlar sözlü sınava alınmaz.

Vergi müfettiş yardımcılığı sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar gerekmektedir:

a) Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki yazılı niteliklere sahip olmak.

b) Yazılı sınava katılmak isteyenlerin o yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekir.

c) Aşağıdaki eğitim şartlarını taşıması gerekir:

  1. Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunların denklik kabul edilen fakültelerden birini tamamlamış olmak veya,
  2. Mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri, eğitim, fen ve edebiyat fakültelerinin matematik, istatistik, fizik, kimya, biyoloji, fen bilimleri ve teknoloji bölümlerinden veya bunların denklik kabul edilen fakültelerden birini tamamlamış olmak.

ç) En fazla iki kez vergi müfettiş yardımcılığı sınavına katılmamış olmak.

d) Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) belirlenen asgari puanı (Aralk 2022 ve 2023 sınavları için KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinden herhangi birinde 80 veya daha yüksek puan) almış olmak.

Giriş sınavı duyurusu Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır.

Sınava katılmak isteyenler, Sınav Başvuru Formu ile Başkanlığa başvurmalıdır.

Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınav konuları

Hukuk, Siyaset Bilimi, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olanlar;

Maliye: Maliye Teorisi ve Politikası, Vergi Teorisi ve Uygulaması, Kamu Maliye.

İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisat Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türk Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve Kuruluşlar.

Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve İşleyişi, Genel Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukukları hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukukları dahil olmaksızın).

Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirket Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablo Analizi.

Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca.

 

[ilgiliMakale icerik_id=”2331″]

 

Mühendislik ve Eğitim, Fen ve Edebiyat fakültelerinden Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ve Fen ve Teknoloji bölümlerinden mezun olanlar.

Programa uygun olarak belirlenen alan bilgisi göz önünde bulundurularak,

Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca.

NOT: Başkanlık, yabancı dil sınavını isteğe bağlı olarak uygulayabilir (Şimdiye kadar yabancı dil sınavı uygulanmamıştır).

Sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilir ve her bir alanın notunun 50’nin, tüm notların ortalamasının da 65’nin üzerinde olması gerekir. Başarılı olmak için.

Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar adayın sıralama yapılacak ve en yüksek puan alanlar arasından atama yapılacaktır.

Sözlü sınava katılma hakkı kazanmış adaylar, Başkanlığın internet sitesinde duyurulur. Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun açıklanmasından en az 15 gün sonra gerçekleştirilir.

Sözlü sınav, tam puanın 100’ü üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65 veya daha fazla olması gerekir.

Giriş sınavı puanı ve sıralama belirlenmesi:

Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanır.

Giriş sınavı sonuçları, Sınav Kurulu tarafından en yüksek puanı alan adaydan başlayarak, başarı derecelerine göre sıralanır.

Eğer adayların giriş sınavı puanları eşitse, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Eğer yazılı sınav puanları da eşitse, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Giriş sınavında başarılı olan adayların isimleri ve aday numaraları, en başarılı %5’e göre sıralanarak, uygun yerlere asılır ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanır.

Vergi Mufettis Yardimciligi Nedir 1 Wpp1675386215126

Vergi Müfettiş Yardımcılarının Atanması ve Hangi Grup Başkanlıklarına Görevlendirileceğinin Belirlenmesi

Giriş sınavında başarı kazanmış olan adaylar, Bakan’ın onayıyla Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanırlar. Atanmış Vergi Müfettiş Yardımcıları temel eğitim için Başkanlık tarafından eğitilir.

En başarılı adaylar arasındaki %5, başarı sırasına göre yapılan sıralama sonucunda B, C ve Ç Grup Başkanlıklarında görevlendirilir. En başarılı %5 içinde yer almayan adaylar ise A Grup Başkanlıklarında çalışacaktır.

 

[ilgiliMakale icerik_id=”37658″]

 

Vergi Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Vergi Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi ve eğitimi en üst düzeyde özenle ele alınır. Temel amaç, Vergi Müfettiş Yardımcılarının görev ve yetki konularında yeterli bilgi, uzmanlık ve tecrübeye sahip olmalarıdır.

Vergi Müfettiş Yardımcıları üç yıl sürecek bir yardımcılık dönemi boyunca atanmış oldukları Grubun Başkanlığı’nda geçirirler ve bu dönemi turneler, eğitim ve benzer aktiviteler dışında tamamlar.

Vergi Müfettiş Yardımcıları, temel eğitim süresi dikkate alınarak 3 yıl boyunca yetiştirilir ve eğitilir. Bu dönem boyunca mesleki konular üzerinde kurslar ve seminerlere devam etmeleri gerekir. Vergi Müfettişlerinin rehberliğinde çalışırlar ve gösterdikleri işleri yaparlar.

Ayrıca, 18 ay süren bir yetkisiz yardımcılık dönemi vardır, bu dönemde Eğitim Grup Başkanlığı tarafından yürütülen mevzuat ve uygulama eğitimleri verilir. Bu eğitimler, teorik eğitimi kapsayan yaklaşık 8 ay süren bir temel eğitim programı ve 10 ay süren 3 farklı refakat döneminden oluşan uygulamalı eğitim programıdır. (Uygulamalı eğitim süreleri değişebilir, özellikle alınan kadro sayısına göre.)

(B) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, (C) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ve (Ç) Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlıklarına atanacak Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel eğitim konuları şunlardır:

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atama yapılacaklar arasından giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı olan %5’i en az üç ay boyunca temel eğitim programına tabi tutulacaktır. Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, vergi revizyonu, vergi inceleme teknikleri, ihtisas muhasebesi, mali tablolar analizi, istatistik, gider ve milli emlak mevzuatı gibi konuları içerecektir. Ayrıca, Grup Başkanlığının belirleyeceği diğer konular da bu eğitim programına dahil olacaktır.

(A) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığına atanacak Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel eğitim konuları da belirlenecektir.

Vergi Müfettiş Yardımcısı seçimi sırasında giriş sınavında başarısız olanlar, en az üç ay süreyle temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, gider ve milli emlak mevzuatı gibi konuları içerir.

Her bir konuda veya konu grubunda ayrı ayrı sınav yapılır ve temel eğitimin sonunda tüm konuları kapsayan genel bir sınav yapılır. Ayrılan konular veya konu gruplarındaki sınavların ortalaması ile temel eğitim sonunda yapılan genel sınav notlarının toplamı seminer notunu belirler. (Seminer notuna göre, il tercihleri yapılır.)

Birinci yılın performans değerlendirme sonuçlarına göre başarısız olan Vergi Müfettiş Yardımcıları beklenmedik şekilde Bakanlık memurluk kadrolarına atanırlar. Yetki ve yeterlik sınavlarından başarılı olan Yardımcılar, tek başlarına inceleme ve denetim yapma yetkisi kazanırlar. Yardımcılık süreci boyunca mesleki eğitimler de devam eder ve toplam 3 yıl sonunda yapılacak Yeterlilik Sınavı’na kadar sürer. Yeterlilik sınavından sonra ise mesleki eğitim programları düzenlenir.

 Vergi Müfettiş Yardımcılarına Yetki Verilmesi

Vergi Müfettiş Yardımcıları, 18 ay boyunca fiilen çalıştıktan sonra Başkanlık tarafından belirlenen bir tarihte yetki sınavına tabi tutulurlar.

Yetki sınavı, Yardımcıların yürürlükteki mevzuat ve uygulamalarının yanı sıra meslek gereksinimlerini karşılamayı ölçen bir performans değerlendirmesi sınavıdır.

Başarılı olan Yardımcılar, re’sen inceleme, teftiş ve soruşturma yetkisi kazanırlar ve Yetkili Müfettiş Yardımcısı olarak tek başına inceleme yapabilirler.

Yetki sınavı, Başkanlık tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde yazılı olarak yapılır. Her sınav oturumunda en az 50 puan almak ve ortalamanın 65 veya üzerinde olmak yetki sınavında başarılı olmak için gerekli şarttır.

Başarısız olan Yardımcılar, en az 3 ay Vergi Müfettişi eşliğinde çalıştıktan sonra, Başkanlık tarafından tarihi belirlenen yeniden yetki sınavına girerler. Başarılı olamayanlar veya sınava girmeyenler performans değerlendirmesi sonucunda başarısız kabul edilir ve derecelerine uygun memur pozisyonlarına atanırlar.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Nedir? 2024

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin