Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 48 Akademik Personel Alımı Yapacak

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
 1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Fakülte Dekanlığı ve JAMYO K.lığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek-1 çizelgede belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent, Dr.Öğr.Üyesi), Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

PROFESÖRLÜK BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,
 2. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,
 3. Aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip olanlar;

Profesörlüğe yükseltilmek için;

 1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak,
 2. Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre profesörlük için belirlenmiş üç yüz (300) puan ve üstünü almak,
 3. Kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmaları bulunmak,
 4. 2547 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince doçentlik sınavını başarmış sayılarak yabancı ülkelerde aldığı unvanın eşdeğerliliği kabul edilen adaylardan, (1)’inci maddesindeki şartları yerine getirmiş bulunanlar (bunların doçentlikteki hizmet süreleri, unvanı yabancı ülkede aldıkları tarihten başlar),
 5. 2547 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince profesörlüklerinin Türkiye’de geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla kabul edilenler,
 6. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

DOÇENTLİK BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,
 2. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,
 3. 2547 sayılı Kanunun 24’üncü maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulca açılacak doçentlik sınavında başarı göstererek atanacağı alanda ilgili doçentlik unvanını almış bulunmak veya bu kanunun 27’nci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmak,
 4. Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doçentlik için belirlenmiş iki yüz (200) puan ve üstünü almak,
 5. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
 6. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,
 2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,
 3. Atanacağı alanla ilgili doktora diplomasına sahip olmak,
 4. Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doktor öğretim üyesi için belirlenmiş yüz (100) puan ve üstünü almak,
 5. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
 6. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,
 2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmemiş olmak,
 3. Sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren son üç yıl içerisinde ALES’ten en az yetmiş (70) puan almış olmak,
 4. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli (50) puan veya uluslararası geçerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,
 5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans ve lisansüstü eğitimlere yönelik diplomaların veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması,
 6. Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak,
 7. Araştırma Görevlisi kadroları için 01.01.2020 tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
 8. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu
 1. MUAFİYET: Doktorasını tamamlamış olan adaylar, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ve yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarında ALES şartı aranmaz, ancak bu muafiyetten yararlanarak ALES notu bildirmeyen adayların notu 70 puan olarak kabul

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

a) Profesörlük kadrolarına başvuran adayların;

 • Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe ile ekinde;
 • Özgeçmişi,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,
 • Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora/doçentlik/profesörlük veya uzmanlık belgeleri,
 • Adli sicil belgesi (türkiye.gov.tr İnternet adresinden alınabilir.)
 • 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
 • JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği, ( Bilimsel çalışma ve yayınlar CD’ne konacaktır.)
 • 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır),
 • Varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi),
 • Yayın listesi (ÜAK formatında),
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) kapsayan dört (6) nüsha dosya hazırlayarak;

b) Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların;

 • Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe ile ekinde;
 • Özgeçmişi,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,
 • Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora/doçentlik veya uzmanlık belgeleri,
 • YDS/YÖKDİL Sonuç Belgesi,
 • Adli sicil belgesi (türkiye.gov.tr İnternet adresinden alınabilir.)
 • 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
 • JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği,( Bilimsel çalışma ve yayınlar CD’ne konacaktır.)
 • 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır),
 • Varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi),
 • Yayın listesi (ÜAK formatında),
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) kapsayan dört (4) nüsha dosya hazırlayarak;

c)  Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların;

 • Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe ile ekinde;
 • Özgeçmişi,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,
 • Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri,
 • YDS/ YÖKDİL Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi
 • Adli sicil belgesi (türkiye.gov.tr İnternet adresinden alınabilir.)
 • 2 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu,
 • 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır),
 • Varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi),

Yukarıda belirtilen belge ve dosyaları hazırlayarak bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak formalar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığı web sayfasında bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr)

Her aday ancak bir kadroya müracaat

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans, lisansüstü, doktora ve doçentlik diplomalarının veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanması şarttır.

Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara

İlan Başlangıç Tarihi : 01 Haziran 2020

Son Başvuru Tarihi : 01 Temmuz 2020

Jandarma Ve Sahil Guvenlik Akademisi 48 Akademik Personel Alimi Yapacak Tablo 4 Jandarma Ve Sahil Guvenlik Akademisi 48 Akademik Personel Alimi Yapacak Tablo 3 Jandarma Ve Sahil Guvenlik Akademisi 48 Akademik Personel Alimi Yapacak Tablo 2 Jandarma Ve Sahil Guvenlik Akademisi 48 Akademik Personel Alimi Yapacak Tablo 1

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 48 Akademik Personel Alımı Yapacak

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir