Etiket: Akademik Personel Alımı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 31 Akademik Personel Alımı Yapacak

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 56 Akademik Personel Alımı Yapacak

Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri...

Boğaziçi Üniversitesi 7 Akademik Personel Alımı Yapacak

Boğaziçi Üniversitesi 7 Akademik Personel Alımı Yapacaktır. Boğaziçi Üniversitesi Fakülteleri ve Enstitüsünde açık bulunan Profesör, Doçent...

Süleyman Demirel Üniversitesi 14 Akademik Personel Alımı Yapacak

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm...

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 35 Akademik Personel Alımı Yapacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 35 Akademik Personel Alımı Yapacaktır. Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları ...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 40 Akademik Personel Alımı Yapacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 40 Akademik Personel Alımı Yapacaktır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ilanına göre aşağıda belirtilen birimlerine...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 48 Akademik Personel Alımı Yapacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Fakülte Dekanlığı ve JAMYO K.lığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914...

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 40 Akademik Personel Alımı Yapacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 40 Akademik Personel Alımı Yapacaktır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 47 Akademik Personel Alımı Yapacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2020 Mayıs ayı içerisinde 47 Akademik Personel Alımı Yapacaktır. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ilanına...

Balıkesir Üniversitesi 4 Akademik Personel Alacak

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de...