Ondokuz Mayıs Üniversitesi 26 Akademik Personel Alımı Yapacak

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ondokuz Mayıs Üniversitesi aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 30.06.2020 Salı

Son Başvuru Tarihi : 14.07.2020 Salı mesai bitimi Ön Değ.

Sonuç Açıklama Tarihi : 20.07.2020 Pazartesi

Giriş Sınavı Tarihi : 23.07.2020 Perşembe

Sonuç Açıklama Tarihi : 28.07.2020 Salı Sonuçların İlan Edileceği

İnternet Adresi : www.omu.edu.tr

Genel Şartlar

 • Mezkur yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul
 • Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar
 • Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar

Muafiyet

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı
 • Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı

Kadrolara Başvuracak Adaylar

 • Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Açıklaması ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vs.) açıkça
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 3-Özgeçmiş,
 • Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti
 • İlan şartına bağlı olarak lisansüstü öğrenci belgesinin veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösteren onaylı belge)
 • Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
 • ALES Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf 9-Yabancı Dil Belgesi
 • Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge) 11-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır.

Önemli Notlar

 • Adayların herhangi bir kuruma karşı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması
 • İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden terhis, tecil veya muaf durumunda olması
 • Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Adayların şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir Postada yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İnternet aracılığı (e-posta ) ile yapılacak başvurular, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep
 • İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 26 Akademik Personel Alımı Yapacak

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir