Bedelli Askerlik Yapan Memur Görevine Dönebilir Mi?

Bedelli Askerlik Hizmetini Tamamlayan Kamu Görevlileri İşlerine Geri Dönüş Yapabilir Mi? İşe Dönüş Süreci Nasıldır? Kamu Personeli Bedelli Askerlikten Faydalanabilir Mi? Başvuru Süreçleri Nelerdir? Bedelli Askerlik Görevini Yerine Getiren Kamu Çalışanlarının Görevlerine İade Süreci detayları yazının devamında...

Bedelli Askerlik Yapan Memur Görevine Dönebilir Mi?
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türkiye genelindeki kamu sektöründe hizmet veren birçok çalışanın henüz askerlik görevlerini yerine getirmediği bilinmektedir. Memur bedelli askerlik son zamanlarda, yeni düzenlemelerle birlikte bedelli olarak askerlik yapma imkanı genişletilmiş, bu da pek çok memurun bu yönde adım atmasına olanak sağlamıştır. Bedelli askerlik için belirlenen 182.608,92 TL ödeme yapıldıktan sonra, çalışanlar bir aylık temel eğitimi başarıyla tamamladıklarında askerlik görevlerini yerine getirmiş sayılmaktadırlar. Bu süreçte memurlar, maaşsız ve ücretsiz izin kullanarak görevlerinden ayrılmaktadırlar. Ancak, bu süreç sonrasında görevlerine ne zaman ve nasıl dönecekleri konusunda belirsizlikler yaşanabilmektedir. Bu konudaki karmaşayı gidermek ve merak edilen sorulara açıklık getirmek amacıyla hazırlanan bu kılavuzda, bedelli askerlik yapmış memurların görevlerine dönüş süreçlerine dair önemli bilgiler sunulmaktadır.

Memur Bedelli Askerlik Yapabilir Mi? Nasıl Yapar?

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak bedelli askerlik hizmeti için belirlenen kontenjanları açıklamıştır. Bedelli askerlik ücreti, 240.000 gösterge rakamı üzerinden hesaplanan memur maaş katsayısı ile çarpılarak belirlenen miktar esas alınarak hesaplanır. 2020’nin ikinci yarısında 37.070,64 Türk Lirası olarak açıklanan bedelli askerlik ücreti, 2021 yılında yaklaşık 40.000 Türk Lirası seviyesine ulaşmış, 2024 yılı itibarıyla ise 182.608,92 Türk Lirası olarak güncellenmiştir. Askerlik hizmetine başlamadan önce bu ücretin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Devlet memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında bedelli askerlik görevlerini yerine getirirken, ücretsiz izinli sayılırlar. Ancak, bir aylık temel eğitimin ardından memurların görevlerine dönüş süreçleri hakkında Asker Alma Kanunu’nda net bir bilgi bulunmamaktadır.

Sevk Başlangıç ve Bitiş Tarihi Nedir?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Devlet Memurları İçin Bilinmesi Gerekenler

 • Ücret Hesaplama Metodu:
  • 2020’nin İkinci Yarısı: 37.070,64 TL
  • 2021 Yılı Tahmini: 40.000 TL civarı
  • 2024 Yılı Güncel: 182.608,92 TL
 • Ödeme Zamanlaması: Askerlik görevine başlamadan önce ücretin tamamının ödenmesi şarttır.
 • Devlet Memurları ve Bedelli Askerlik:
  • Ücretsiz İzin Durumu: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bedelli askerlik sürecinde devlet memurları ücretsiz izinli sayılır.
  • Göreve Dönüş Süreci: Temel askerlik eğitimi sonrası, memurların görevlerine ne zaman dönecekleri konusunda Asker Alma Kanunu’nda spesifik bir bilgi yer almamaktadır.

Öne Çıkan Noktalar

 • Bedelli askerlik ücretleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gereksinimleri ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak her yıl güncellenmektedir.
 • Devlet memurlarının bedelli askerlik görevini tamamlamaları, onların mevcut iş pozisyonlarına etkisiz bir şekilde dönüş yapmalarını sağlayacak yasal bir düzenlemeye tabidir, ancak göreve dönüş süreçlerine ilişkin detaylar daha net bir şekilde tanımlanmalıdır.

Bu bilgiler ışığında, bedelli askerlik hizmeti ve devlet memurluğu arasındaki ilişki, hem yasal düzenlemelere hem de ekonomik faktörlere bağlı olarak şekillenmektedir. Özellikle devlet memurlarının görevlerine dönüş sürecinin daha net bir şekilde tanımlanması, bu süreçten geçecek bireyler için önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır.

Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bedelli Askerlik Yapan Memur Görevine Dönebilir Mi?

Muvazzaf Askerlik Görevini Yerine Getiren Kamu Çalışanlarının İşe Dönüş Yol Haritası: 657 Sayılı Kanunun Işığında Adımlar ve Zorunluluklar;

Kamu görevlileri, muvazzaf askerlik hizmeti süresince, görevlerini koruyarak ücretsiz izin haklarından yararlanırlar. Askerlik dönemi sonrasında, bu bireylerin kendi kurumlarına ve iş pozisyonlarına geri dönmeleri, belirli prosedürler çerçevesinde mümkündür. Bu süreç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda (DMK) detaylı bir şekilde tanımlanmıştır ve belirli kurallara tabidir.

Muvazzaf Askerlikten Dönen Kamu Görevlilerinin İşe Dönüş Süreci

 1. Başvuru Süreci:
  • Terhis Tarihinden İtibaren 30 Gün: Memurun, terhisini takiben 30 gün içerisinde kendi kurumuna işe dönüş talebini içeren resmi bir başvuruda bulunması gerekmektedir.
 2. Göreve Başlama Zamanlaması:
  • Başvurudan Sonra 30 Gün: İlgili memurun, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde görevine başlaması zorunludur. Bu süre zarfında kurum ve amirlerin takdir hakkı bulunmamaktadır; dolayısıyla, memurun göreve başlatılma işlemi bu süre içinde mutlaka tamamlanmalıdır.

Askeri Birliğe Katılma, Teslim Olma En Geç Saat Kaçta Olur?

Göreve Dönüş Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Zamanında Başvuru: Terhis sonrası dönemde zamanında yapılan başvurular, sürecin sorunsuz ilerlemesi için kritik öneme sahiptir.
 • Kurumsal Sorumluluk: Kurumlar, memurların başvurularını alır almaz, işlemleri hızlı ve etkin bir şekilde yönetmekle yükümlüdürler.
 • Takdir Hakkının Olmaması: Göreve başlama sürecinde kurum ve amirlerin herhangi bir takdir hakkı bulunmadığı, kanunen belirlenen sürelerin kesinlik taşıdığı unutulmamalıdır.

Bu adımlar ve zorunluluklar ışığında, muvazzaf askerlik görevini tamamlayan kamu çalışanlarının işlerine dönüş süreci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun sağladığı çerçevede, net ve kesin kurallarla düzenlenmiştir. Sürecin her aşamasının, kanunun öngördüğü şekilde yürütülmesi, memurların işlerine sorunsuz bir şekilde geri dönüş yapabilmelerini sağlamak açısından büyük önem taşır.

Askerlik Görevini Erken Tamamlayan Bireylerin İşe İade Süreci: Terhis Tarihinin Önemi ve Göreve Başlama Koşulları

Çeşitli sebeplerle planlanan terhis tarihinden önce askerlik hizmetini tamamlayarak dönen bireyler, iş hayatlarına yeniden adım atmak için başvuruda bulunsalar dahi, resmi terhis tarihlerinden önce görevlerine başlamaları mümkün değildir. Bu sürecin en önemli kriteri, göreve iadenin en erken, askerlikten terhis edildikleri tarihi takip eden ilk günden itibaren gerçekleşebileceği yönündedir.

Erken Terhis Olan Çalışanların Göreve Dönüş Takvimi

 • Başvuru Süreci: Erken terhis olan bireyler, göreve başlamak üzere isteklerini kurumlarına bildirebilirler; ancak,
 • Göreve Başlama Tarihi: Görevlerine iade edilebilecekleri en erken tarih, terhislerinin resmi olarak kayıtlara geçtiği tarihten itibaren ertesi gündür.

Sürecin Kritik Noktaları

 • Terhis Tarihinin Önceliği: Göreve dönüş için yapılan başvurular, terhis tarihinin gelmesi beklenmeden işleme alınamaz.
 • Ertesi Gün Kuralı: Çalışanın göreve başlatılabilmesi için gereken minimum süre, terhis tarihini takiben ertesi gündür.

Bu bilgiler ışığında, askerlik görevini erken tamamlamış bireylerin, iş hayatlarına dönüş süreci, belirli bir zaman çizelgesi ve yasal koşullar dahilinde yönetilir. Bu süreç, hem çalışanların hem de işverenlerin, terhis tarihlerinin önemini ve göreve dönüş için gerekli zamanlamayı dikkate almasını gerektirir. Erken dönüşlerde bile, resmi ve yasal süreçlerin takip edilmesi, işe iade süreçlerinin sorunsuz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Kamu sektöründe görev yapan bireyler, bir aylık bedelli askerlik sürecini tamamladıktan sonra, işlerine geri dönme yolunda birtakım adımları takip etmelidirler. İşte o adımların özeti:

Bedelli Askerlik Sonrası Göreve Dönüş Süreci

 • Başvuru Zaman Çerçevesi: Askerlik hizmetinin sona ermesinin ardından, kamu çalışanının işine dönüş yapabilmesi için en geç 30 gün içinde ilgili kurumuna başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Başvurunun Önemi: Eğer çalışan, herhangi bir geçerli mazeret sunmadan bu 30 günlük süreyi aşarsa, memuriyetten ayrılmış sayılır.
 • Göreve İade Süreci: Başvuru yapıldıktan sonra, kurum çalışanı en fazla 30 gün içinde göreve başlatmalıdır. Bu süre zarfının aşılması yasal olarak mümkün değildir.

Askerlik Yeri Değişikliği

Askerlik görevi yerinin değiştirilmesi, pek çok asker adayının gündeminde olan bir konudur. Ancak, bu sürecin nasıl işlediğine dair net bilgiler ve güncel yönergeler için ilgili askeri ve hükümet kaynaklarından bilgi alınması tavsiye edilir.

Bedelli Askerlikten Sonra İşe Dönüş Süreç Tablosu

 • Başvuru için Son Gün: Askerlik sonrası 30 gün
 • Başvurmayanlar için Durum: Memuriyetten çekilmiş sayılır
 • Göreve Başlatılma Süresi: Başvurudan itibaren maksimum 30 gün

Bu rehber, bedelli askerlik görevini tamamlayıp kamu sektöründe kariyerine devam etmek isteyen bireyler için adım adım bir yol haritası sunmaktadır. Sürecin her aşaması, hem bireyin hem de kurumun sorumluluklarını ve yükümlülüklerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Askerlik yeri değişikliği ile ilgili prosedürler ve güncellemeler için, askerlik şubesi veya ilgili resmi kanallardan detaylı bilgi alınması önemlidir.

Bedelli Askerlik Yapan Memur Görevine Dönebilir Mi? 2024

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir