Fırat Üniversitesi 28 Akademik Personel Alacak

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Fırat Üniversitesi 2020 Mayıs ayı itibariyle 28 Akademik Personel Alacak. Fırat Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

 • Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar uygulanacaktır.
 • Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların;firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinden Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte, bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinden Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasının basılı olarak ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir
 • Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları
 • Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul

NOT: Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşullara uymadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar

Özel Şartlar

 • Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

İstenilen Belgeler

1 – Özgeçmiş

2 – Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.) 3 – 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 4 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-devlet çıktısı ile birlikte)
 • Tezli Yüksek Lisans Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir Onaylı resmi belge) 7 – Doktora Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir onaylı resmi belge)
 • Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Onaylı)
 • İsteniyorsa Doktora, Sanatta Yeterlilik, Uzmanlık Belgesi (Onaylı) 10 – ALES Belgesi

11 – Yabancı Dil Belgesi (KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS) 12 – Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi

13 – İlan Şartında Deneyim veya Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi 14 – Adli Sicil Belgesi

Muafiyet

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı
 • Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Başvurunun, şahsen veya posta ile Personel Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.firat.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır
 • Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 • İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal
 • E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi

Ayrıntılı tablo için tıklayınız. 

Fırat Üniversitesi 28 Akademik Personel Alacak

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir