Girişimci Emeklilere Destek

Girişimci Emeklilere Destek – 10 Şubat tarihinde yayınlanan 29620 sayılı Resmi Gazetede 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı.

Kanuna göre emekli aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin 4/(b) bendi kapsamında çalışanlar, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında 5510 sayılı Kanunun 4. ve 5. Maddeleri kapsamında sigortalı sayılmayacaklar.

SSK, Bağ-Kur veya memuriyetten emekli olup, emekli aylığınalanlar aylıkları kesilmeksizin 47(b) bendi kapsamında çalışanlar prim ödeme yükümlüsü olmayacaklar. Bu uygulama 10.02.2016 tarihini takip eden ödeme dönemi başında yürürlüğe girecek.

Öte yandan 4/(b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıkları talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kesilebilecek. Bu uygulama da 10.02.2016 tarihini takip eden ödeme dönemi başında yürürlüğe girecek.

6663 sayılı yasayla getirilen Bağ-Kur Sosyal Güvenlik Destek Primi’nin kaldırılması sadece emekli olduktan sonra bir işyeri açan ve emekli maaşından yüzde 10 Bağ-Kur destek primi kesilen kişileri kapsamaktadır.

SGK’lı olarak çalışan emeklilerde herhangi bir değişiklik yok

4/a sigortalısı olarak SGK’lı bir işyerinde veya banka sandığı kapsamında çalışanlarla ilgili değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla şirketlerin bordrosunda bulunan ve 4/a kapsamında SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödenmek suretiyle çalışan kişilerle ilgili bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu durumda olan ve emeklilik sonrası bordrolu olarak bir işyerinde 4/a kapsamında SGDP ödenerek çalışan kişilerin işyerinden aldıkları ücretlerden yine eskiden olduğu yüzde 7.5 işçi payı, %22.5+2 (KVS) işveren payı olmak üzere 4/a SGDP kesilmeye devam edecektir.

Doğum sonrası ebeveynler part-time(yarı zamanlı) çalışma

4857 sayılı Kanunda doğuma ilişkin öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmayacak.

Bu kapsamda kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erecek. Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirilecek.

Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle beraber veya münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan faydalanacak.

Ancak hangi sektör veya işyerlerinde kısmi çalışma yapılabileceği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.